Công Nghệ

Cách so sánh dữ liệu 2 cột trong excel bằng Hàm chuẩn nhất

Dưới đây là cách đối chiếu 2 cột trong Excel để đạt chuẩn nhất, nhưng trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về Excel – công cụ thông minh nhất mà nhân viên văn phòng thường gọi là. Với tính thông minh và các tính năng chuyên nghiệp, Excel có thể hỗ trợ người dùng từ những công việc khó nhất đến những công việc đơn giản tuỳ thuộc vào yêu cầu công việc. Thông thường, khi bạn muốn so sánh điều gì đó, bạn thường phải so sánh thủ công bằng mắt thường. Tuy nhiên, số lượng cần so sánh thường quá lớn và chất lượng so sánh phải rất chi tiết. Đó là lúc Excel sẽ giúp bạn.

1. Khi nào cần so sánh dữ liệu 2 cột

Tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt là điều quan trọng trong quá trình so sánh. Khi đề cập đến việc so sánh, cần có ít nhất hai đối tượng để tham khảo.

Nhiệm vụ cần thực hiện là tìm ra sự tương đồng và khác biệt của dữ liệu 2 cột trong Excel trong quá trình học Excel.

2. Cách so sánh dữ liệu 2 cột trong excel

Hàm ĐẾM.NẾU là phương pháp tiêu chuẩn và đơn giản nhất để so sánh dữ liệu 2 cột trong Excel. – Excel cung cấp nhiều tính năng khác nhau để so sánh dữ liệu 2 cột, nhưng hàm ĐẾM.NẾU được sử dụng nhiều nhất. – Khi thực hiện kỹ thuật so sánh giá trị 2 cột trong Excel, hàm ĐẾM.NẾU là công cụ thống kê phổ biến.

Xem nhiều: 🤜  Hiệu ứng động là gì?

2.1. Sử dụng hàm COUNTIF để so sánh dữ liệu 2 cột

Sử dụng hàm ĐẾM.NẾU để đếm các ô thỏa mãn các điều kiện được đưa ra trong phạm vi điều kiện được đánh dấu. Khi thực hiện so sánh hai cột dữ liệu, ta sẽ sử dụng hàm so sánh hai cột trong Excel.

Được sử dụng với mục đích chính là để so sánh dữ liệu trùng 2 cột trong bảng tính Excel để tìm ra sự tương đồng giống và khác nhau, đây cũng là một trong số các công thức hàm cơ bản của hệ thống hàm trên bảng tính Excel. Với chức năng đếm ô theo yêu cầu trong phạm vi nhất định đã được xác định trước.

Hàm đếm nếu có có những lợi ích sau:- Không phân biệt hoa thường.- So sánh 2 cột dữ liệu một cách chính xác.

Nhược điểm của hàm COUNTIF: Quá trình thực hiện phức tạp.

Cú pháp của hàm: =ĐẾM.NẾU(Dãy;Tiêu chí).

Trong đó:….

Phạm vi: Khu vực lưu trữ thông tin cần thống kê (tham số bắt buộc).

Tiêu chí: Điều kiện được sử dụng để đếm số liệu (tham số bắt buộc).

Cách tiến hành như sau:.

Bước 1: Truy cập vào trang tính Excel và mở 2 thông tin cần đối chiếu.

Sử dụng hàm COUNTIF để so sánh dữ liệu 2 cột giúp bạn có thể đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một phạm vi dữ liệu nhất định và tìm ra sự khác biệt giữa hai cột dữ liệu.

Truy cập vào trang tính Excel và mở 2 tập dữ liệu cần đối chiếu.

Chọn bảng hàng cột đầu tiên khoanh vùng chọn > thay đổi tên bất kỳ viết liền không dấu, sau đó nhấn Enter, tương tự với cột thứ hai cũng vậy. – Bước 2.

Xem nhiều: 🤜  Điểm danh 10+ cách xóa nhiều slide trong powerpoint hay nhất bạn nên biết

Sử dụng hàm COUNTIF để so sánh dữ liệu 2 cột giúp bạn có thể đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một phạm vi dữ liệu nhất định và tìm ra sự khác biệt giữa hai cột dữ liệu.

Cách đối chiếu 2 cột dữ liệu trong excel.

: Thực hiện hành động tiếp theo trong ô trống của hàng so sánh đầu tiên nhập theo công thức hàm =COUNTIF(list2,A5).- Sau đó, nhấn Enter và thực hiện hành động bắt đầu so sánh theo công thức từ hàng đầu tiên.- Bước 3

Sử dụng hàm COUNTIF để so sánh dữ liệu 2 cột giúp bạn có thể đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một phạm vi dữ liệu nhất định và tìm ra sự khác biệt giữa hai cột dữ liệu.

Cách đối chiếu 2 cột dữ liệu trong excel.

Do đó, sau khi tiến hành so sánh, kết quả được đưa ra là:

Sử dụng hàm COUNTIF để so sánh dữ liệu 2 cột giúp bạn có thể đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một phạm vi dữ liệu nhất định và tìm ra sự khác biệt giữa hai cột dữ liệu.

Cách đối chiếu 2 cột dữ liệu trong excel.

Vào ô tên để chọn theo biểu tượng hình tam giác chọn list1.- Vào phần Giao diện.- Chọn Định dạng có điều kiện.- Chọn Bảng mẫu mới.- Bước 4.

Sử dụng hàm COUNTIF để so sánh dữ liệu 2 cột giúp bạn có thể đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một phạm vi dữ liệu nhất định và tìm ra sự khác biệt giữa hai cột dữ liệu.

Cách đối chiếu 2 cột dữ liệu trong excel.

Khi hiển thị cửa sổ Quy tắc định dạng mới, nhấp vào dòng cuối cùng.

Sử dụng hàm COUNTIF để so sánh dữ liệu 2 cột giúp bạn có thể đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một phạm vi dữ liệu nhất định và tìm ra sự khác biệt giữa hai cột dữ liệu.

Cách đối chiếu 2 cột dữ liệu trong excel.

Hoàn thành để Định dạng > chọn từ bảng màu một tông màu > nhập công thức của hàm ĐẾM.NẾU > Tab mới mở ra > Bước 5: đảo cấu trúc.

Những giá trị không xuất hiện trong cột 2, đó là những giá trị được đánh dấu màu theo sự lựa chọn của bạn, sẽ hiển thị trong bảng tính ở cột 1.

Sử dụng hàm COUNTIF để so sánh dữ liệu 2 cột giúp bạn có thể đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một phạm vi dữ liệu nhất định và tìm ra sự khác biệt giữa hai cột dữ liệu.

Cách đối chiếu 2 cột dữ liệu trong excel.

Hoàn thành đã bạn của Excel cột 2 dữ liệu so sánh và kiểm tra khảo sát việc vậy như trong cả màu bôi được giá trị những là tính trạng trên không trùng lắp được giá trị những màn hình, cột 2 dữ liệu so sánh và kiểm tra khảo sát việc vậy như trong cả màu bôi được giá trị những là tính trạng trên không trùng lắp được giá trị những màn hình, cột 2.

Xem nhiều: 🤜  Chi tiết A-Z cách đăng bài viết bán hàng trên Facebook hiệu quả

2.2. Sử dụng hàm EXACT để so sánh dữ liệu 2 cột trong Excel

Chức năng EXACT để đối chiếu hai cột trong Excel.

Lợi ích của chức năng EXACT: Dễ sử dụng cho những người mới bắt đầu và làm quen với Excel.

Hàm EXACT có hạn chế: Nó phân biệt chữ in hoa và chữ thường và chỉ có thể so sánh dữ liệu trên một hàng ngang.

Cú pháp hàm: =EXACT(Text1;Text2).

Trong đó:….

Đoạn văn 1: Dữ liệu đầu tiên cần được so sánh.

Text2: Dữ liệu thứ hai cần so sánh.

Cách thực hiện như dưới đây.

Bước 1: Quan sát mẫu sau và so sánh 2 cột như hình.

Sử dụng hàm EXACT trong Excel để so sánh dữ liệu của hai cột. Hàm này giúp kiểm tra tính chính xác của các giá trị trong hai cột và trả về kết quả true hoặc false tương ứng.

Hàm EXACT để so sánh dữ liệu – Hình 1.

Bước 2: Gõ công thức =Exact($A$2:$A$7;$B$2:$B$7) vào ô cần đối chiếu.

Trong đó:….

Dữ liệu của cột 1 cần được so sánh trong khoảng từ ô A2 đến ô A7.

$B$2:$B$7: Dữ liệu của cột 2 cần được đối chiếu.

Sử dụng hàm EXACT trong Excel để so sánh dữ liệu của hai cột. Hàm này giúp kiểm tra tính chính xác của các giá trị trong hai cột và trả về kết quả true hoặc false tương ứng.

Chức năng EXACT để so sánh dữ liệu – Hình 2.

Bước 3: Nhấn Enter để nhận kết quả: True – tương tự, False – khác biệt.

Sử dụng hàm EXACT trong Excel để so sánh dữ liệu của hai cột. Hàm này giúp kiểm tra tính chính xác của các giá trị trong hai cột và trả về kết quả true hoặc false tương ứng.

Hàm EXACT để đối chiếu dữ liệu – Hình 3.

Bạn kéo xuống để nhận kết quả ở những ô còn lại. Nhấn giữ ô vuông ở góc nhỏ ô vừa mới nhập công thức. Bước 4.

Sử dụng hàm EXACT trong Excel để so sánh dữ liệu của hai cột. Hàm này giúp kiểm tra tính chính xác của các giá trị trong hai cột và trả về kết quả true hoặc false tương ứng.

Hàm EXACT để so sánh thông tin – Hình 4.

2.3 Sử dụng hàm VLOOKUP để so sáng giá trị 2 cột

Nhanh gọn và hiệu quả nhất, việc áp dụng hàm VLOOKUP so sánh 2 cột trong Excel để tìm ra các giá trị giống nhau.

Xem nhiều: 🤜  18 cách bấm x trên máy tính mới nhất

Công thức:.

=VLOOKUP(Giá_trị_tìm_kiếm, Mảng_bảng, Số_cột_ chỉ_số, Tìm_kiếm_điều_kiện).

Trong đó:….

Lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm.

Table_array: Bảng hạn chế tìm kiếm.

Col_index_num: Số thứ tự từ trái sang phải của cột lấy thông tin trong bảng cần tìm kiếm.

Range_lookup: tìm kiếm đúng hoặc tìm kiếm gần đúng với bảng hạn chế.

Range_lookup = 1 (TRUE): tìm kiếm tương đối.

Range_lookup = 0 (FALSE): tìm kiếm chính xác.

Cách dùng công thức để tìm giá trị trùng nhau ở cột 1 so với cột 2 có thể được thấy qua ví dụ sau:

=VLOOKUP(=VLOOKUP(E4;$C$4:$C$8;1;0).

Sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel giúp so sánh giá trị của hai cột với nhau, từ đó tìm ra sự khác biệt và tương đồng giữa chúng.

Hàm Vlookup.

Giá trị trùng nhau sẽ xuất hiện ở những ô có kết quả giống nhau, còn những ô không có kết quả giống nhau sẽ hiển thị biểu tượng lỗi #N/A.

Công việc của tôi là làm việc cẩn thận và nhanh chóng, và cố gắng hiểu và tìm kiếm thông tin bạn đọc. Tôi sử dụng Excel để so sánh dữ liệu trong cột 2 và thực hiện các thao tác để tối ưu và đơn giản hóa quy trình làm việc.

Hãy tham khảo các khóa học về tin học văn phòng trên trang Unica của chúng tôi để cải thiện kiến thức và kỹ năng thực hành nhé.

Tags: Excel.

HomeTV

HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page