Review

Cách viết Literature review đơn giản và hay nhất

Key Takeaways:

 • Literature review phần tổng hợp các tài liệu nghiên cứu khoa học về một chủ đề cụ thể nào đó.

 • Có 4 kiểu literature review là traditional hoặc narrative, systematic, meta-analysis và meta-synthesis literature review.

 • Có 4 cách cấu trúc 1 literature review là theo thời gian, theo chủ đề, theo phương pháp luận và theo nền tảng lý thuyết.

 • Bố cục 1 bài literature review gồm 3 phần là mở – thân – kết.

 • Literature Review là gì?

  Hoặc là Lược sử lý thuyết, Tổng quan văn học có nghĩa tiếng Việt là Tổng quan lý thuyết. Đây là một phần thường nằm ở đầu của một nghiên cứu khoa học.

  Phần tóm tắt và phân tích các tài liệu nghiên cứu khoa học từ các nhà nghiên cứu khác nhau về một chủ đề cụ thể được gọi là đánh giá văn học. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về kiến thức hiện có về chủ đề đó, giúp người đọc hiểu và xác định lý thuyết liên quan đến nghiên cứu của tác giả, các phương pháp được sử dụng và những hạn chế của các nghiên cứu trước đó.

  Tầm quan trọng của Literature Review

  Xét xem tài liệu đã công bố là một phần rất quan trọng của nghiên cứu vì một số lý do sau đây:

 • Cung cấp cơ sở kiến thức về chủ đề được đề cập.

 • Tránh hành vi bắt chước, sao chép và hỗ trợ công nhận những nhà nghiên cứu khác, giúp xác định các lĩnh vực nghiên cứu đã được thực hiện trước đó.

 • Các nghiên cứu trước đó, hỗ trợ nhận biết các điểm yếu, hạn chế và xung đột, và mở rộng và trả lời các câu hỏi vẫn còn tồn tại.

 • Phương pháp nghiên cứu hiện tại giúp giải quyết những hạn chế của nghiên cứu trước đó, xác định nguyên nhân mà tác giả cần thực hiện thêm phần nghiên cứu.

 • Đối với bài nghiên cứu đang được viết, xác định sự liên quan (củng cố hoặc mâu thuẫn) giữa các nghiên cứu khác nhau và giá trị của nó.

 • Các kiểu Literature Review phổ biến

  Nhìn chung, chỉ có 4 nhóm chính là truyền thống hoặc kể chuyện, có hệ thống, tổng hợp dữ liệu tổng quát và tổng hợp dữ liệu. Có rất nhiều phong cách xem xét văn học được sử dụng.

  Xem nhiều: 🤜  Review Truyện - Chìm Trong Cuộc Yêu - Thánh Yêu
 • Đánh giá văn học truyền thống được sử dụng để phân tích và tóm tắt phần chính của một nghiên cứu.

 • Đánh giá tài liệu dựa trên cơ chế được áp dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể và có tổ chức.

 • Sử dụng tổng hợp tài liệu Meta-analysis để lọc ra những kết quả của các nghiên cứu được lựa chọn và phân tích những kết quả này bằng cách sử dụng dữ liệu được chuẩn hoá.

 • Sử dụng dữ liệu không phải là phương pháp tiếp cận trong Meta-synthesis literature review. Thay vào đó, hình thức literature review này đánh giá và phân tích các kết quả từ các nghiên cứu có tính số lượng.

 • Trong 4 loại trên, Đánh giá văn học truyền thống và Đánh giá văn học có hệ thống là phổ biến nhất.

  Hướng dẫn cách viết Literature Review hay nhất

  Các bước tìm kiếm tài liệu tham khảo

  Chủ đề mà tôi muốn nghiên cứu, tất nhiên trước khi bắt đầu tìm kiếm tài liệu cho phần tóm tắt văn học, người viết cần phải xác định.

  Bắt đầu thực hiện theo các bước sau đây, người viết sẽ phải tìm kiếm tài liệu có liên quan (có thể là về câu hỏi và vấn đề) đến chủ đề của mình. Khi đã xác định chủ đề,

  Lập danh sách từ khóa liên quan

  Mình sẽ tạo tập tin này trên một tài liệu Google Docs để tiện lưu trữ, tra cứu và cập nhật các từ khoá mới. Việc tìm kiếm bắt đầu bằng cách lập danh sách các từ khoá liên quan với câu hỏi nghiên cứu của mình, đó có thể là các thuật ngữ, ý tưởng, từ có nghĩa tương đương,…

  Ví dụ:.

  1 danh sách các từ khóa: Thế hệ Z, Tiktok, nội dung ngắn, tiêu thụ nội dung.

  Tiến hành tìm nguồn tài liệu uy tín

  Cách để tìm kiếm tài liệu bằng các từ khóa đã tìm trước đó là gì? Dưới đây là một số nguồn tài liệu mà tác giả có thể tham khảo.

  Xem nhiều: 🤜  Review Sách Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người – Cửu Nguyệt Hi
 • Thư viện trong trường của tôi.

 • Google Scholar: https://scholar.Google.Com/.

 • JSTOR: https://www.Jstor.Org/.

 • EBSCO: https://www.Ebsco.Com/products/research-databases.

 • Project Muse: http://muse.Jhu.Edu/ (dành cho lĩnh vực khoa học xã hội).

 • Medline: https://www.Nlm.Nih.Gov/bsd/medline.Html (dành cho lĩnh vực sinh học và dược phẩm).

 • EconLit: https://www.Aeaweb.Org/econlit/ (dành cho lĩnh vực kinh tế).

 • Inspec: https://www.Theiet.Org/publishing/inspec/ (dành cho vật lý, khoa học máy tính và kỹ thuật).

 • Tiến hành tìm nguồn tài liệu uy tín là một bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu, giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin thu thập được.

  Hơn chính xác trong việc tìm kiếm, thuật toán “và, hoặc, không” sử dụng các toán tử Boolean để tạo ra kết quả cụ thể. Ví dụ, ta có thể sử dụng.

 • Tiktok và thế hệ Z: Phần tìm kiếm bao gồm 2 từ khóa này.

 • Tiktok hoặc thế hệ Z: Phần tìm kiếm bao gồm 1 trong 2 từ khóa này.

 • Tiktok không là một nền tảng dành cho thế hệ Gen Z: Phần tìm kiếm về Tiktok nhưng không liên quan đến thế hệ Gen Z.

 • Để hiểu rõ nội dung chính của bài nghiên cứu, bạn cũng không nên bỏ qua phần Tóm tắt khi chọn đọc tài liệu. Từ đó, bạn có thể đưa ra lựa chọn tìm hiểu chính xác hơn.

  Đánh giá và chọn nguồn

  Tiêu chí xác định mức độ quan trọng của tài liệu

  Rất dễ hiểu, một cá nhân không thể đọc hết các tài liệu về một chủ đề, điều này là lý do tại sao người viết cần phải chọn lựa tài liệu trước khi bắt đầu.

  Khi lựa chọn tài liệu, có một số vấn đề mà người viết cần giải đáp:.

 • Nghiên cứu này cố gắng giải đáp câu hỏi gì?

 • Tác giả mô tả các khái niệm như thế nào? Có được diễn giải rõ ràng và dễ hiểu không?

 • Những học thuyết, mô hình và phương pháp chính là gì?

 • Mô hình trình diễn của nghiên cứu là gì?

 • Các kết quả và tóm tắt của nghiên cứu là gì?

 • Có hay không kiến thức được thêm vào hoặc sự thách thức, xác nhận rằng nghiên cứu này liên quan đến các nghiên cứu khác trong lĩnh vực này?

  Xem nhiều: 🤜  Review Hải thượng hoa đình – Bồng Lai Khách
 • Ưu điểm và nhược điểm của nghiên cứu này là gì?

 • Tài liệu được lựa chọn phải đến từ nguồn đáng tin cậy.

  Trích dẫn nguồn tài liệu & ghi chú

  Bắt đầu viết và ghi chú ngay lập tức khi đọc các tài liệu để thuận tiện lưu trữ và tổ chức ý tưởng, người viết cũng nên ghi lại danh sách tài liệu tham khảo để viết phần Tài liệu tham khảo.

  Xác định chủ đề bài viết, tranh luận, và lỗ hổng lập luận

  Hãy thu thập các dữ liệu từ các bài nghiên cứu về một chủ đề đã chọn sau khi người học đã đọc và ghi chú (theo hướng dẫn ở bước trước).

  Người sáng tác có thể dựa vào:.

 • Có trở nên phổ biến nhiều hơn hay ít hơn các phương pháp, cách tiếp cận hoặc kết quả cụ thể theo thời gian? Các xu hướng và mô hình.

 • Chủ đề: những câu hỏi hoặc khái niệm nào thường được tái diễn trong các bài nghiên cứu?

 • Tranh cãi và xung đột: nguồn tài liệu có không nhất quán ở đâu?

 • Về lĩnh vực này có thể thay đổi hướng đi của nó không?

 • Thiếu sót lập luận: Nghiên cứu này có bất kỳ điểm yếu hay hạn chế nào không?

 • Một hình thức tổng quát cho bài viết của tôi và hiểu ý nghĩa của nghiên cứu của tôi đối với kiến thức về lĩnh vực này, là bước cuối cùng để hoàn thiện. Người học có thể đạt được.

  Xác định chủ đề bài viết, tranh luận và lỗ hổng lập luận là quá trình quan trọng trong việc phân tích và đánh giá một bài viết. Chủ đề bài viết đề cập đến vấn đề chính được thảo luận trong bài viết, trong khi tranh luận bao gồm các quan điểm và lập luận được trình bày để hỗ trợ hoặc phản đối chủ đề. Tuy nhiên, trong một bài viết có thể xuất hiện các lỗ hổng lập luận, những điểm yếu trong quá trình lập luận, như thiếu chứng cứ, sai sót logic

  Các cấu trúc bài Literature Review

  Dưới đây là 4 trong số nhiều cách lên dàn ý mà người viết có thể sử dụng. Lưu ý là người viết hoàn toàn có thể kết hợp các cách với nhau. Ví dụ:. Bố cục chính dựa trên cấu trúc theo chủ đề, nhưng nội dung được trình bày theo trật tự thời gian.

  Theo thời gian

  Cách triển khai ý của một bài viết là một cách tương đối cổ điển. Tuy nhiên, người viết cũng nên cẩn thận tránh việc chỉ đơn thuần liệt kê và tóm tắt các nguồn theo thứ tự. Hãy cố gắng phân tích các mô hình, bước ngoặt và các cuộc tranh luận chính đã hình thành hướng đi của lĩnh vực này. Ngoài ra, cũng có thể cung cấp giải thích thêm về cách thức và lý do một số xu hướng ra đời.

  Xem nhiều: 🤜  Review – Chờ em lớn được không – Diệp Lạc Vô Tâm: Ngôn tình sủng

  Theo chủ đề

  Hãy cố gắng áp dụng phương pháp này khi gặp một số chủ đề chính lặp đi lặp lại trong các nghiên cứu. Hãy tổ chức bài nghiên cứu của bạn thành các phần nhỏ phân tích các khía cạnh khác nhau của chủ đề đó.

  Phương pháp luận

  Các phương pháp tiếp cận này có thể là các bộ sau đây: Bằng cách này, tác giả có thể so sánh kết quả và rút ra kết luận từ các phương pháp tiếp cận khác nhau của một chủ đề.

 • Nghiên cứu chất lượng và số lượng.

 • Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết.

 • Nghiên cứu có tính chất xã hội học, lịch sử và văn hoá.

 • Lý thuyết

  Nếu lựa chọn hướng này, tác giả có thể bàn luận về tính phù hợp của một phương pháp lý thuyết cụ thể hoặc kết hợp các ý tưởng lý thuyết khác nhau để xây dựng một khung nghiên cứu riêng. Tác giả có thể thảo luận về các lý thuyết, mô hình và định nghĩa khác nhau về các khái niệm chính.

  Các lỗi thường gặp khi viết Literature Review

  Có 7 sai sót mà người viết thường gặp phải khi viết bài đánh giá văn học.

  Dựa vào các nguồn tài liệu không chất lượng.

  Các tài liệu đã được xác minh hoặc sách hãy lựa chọn. Những bài viết như thế này thường ít được nghiên cứu cẩn thận, được công nhận và được xem xét kỹ lưỡng. Các nguồn thông tin không đáng tin cậy có thể bao gồm các bài viết trên blog, bài viết phê phán, tin tức hàng ngày,…

  Thiếu các nghiên cứu quan trọng.

  Các nghiên cứu quan trọng trong bài viết của mình, người viết nên công nhận. Thiếu những nghiên cứu này có thể do người viết không nhận thức được sự tồn tại của chúng, hoặc do người viết cho rằng chỉ nên đưa vào những nghiên cứu mới nhất. Nghiên cứu quan trọng là những nghiên cứu thay đổi hướng đi của một lĩnh vực.

  Xem nhiều: 🤜  Review giảm cân sbody slim Có tốt không ? có an toàn không?

  Dựa vào số lượng trích dẫn, cách để xác định một nghiên cứu quan trọng là nó có thể là một nghiên cứu quan trọng. Số lượng trích dẫn càng nhiều thì càng có khả năng như vậy.

  Thiếu nghiên cứu hiện đại.

  Được gợi ý là cả nghiên cứu cốt lõi (lâu đời hơn) và cả nghiên cứu hiện đại cần được đưa vào trong phần đánh giá văn bản chuyên môn. Tác giả có thể so sánh và đối chiếu tìm thấy từ hai hình thức nghiên cứu trên, và từ đó đánh giá về sự tiến triển của chủ đề.

  Tác giả có thể dựa vào thời kỳ để tìm hiểu về các nghiên cứu đồng thời.

  Mô tả thay vì phân rã và kết hợp.

  Tóm lại, một bài đánh giá văn học tốt cần phải tóm lược, tổng kết, so sánh, đối chiếu và xác định những điểm yếu của các nghiên cứu trước. Nó không chỉ đơn thuần mô tả các kết quả mà còn cần trình bày một cách ngắn gọn để người đọc có cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại của lĩnh vực kiến thức đó.

  Nội dung không có liên quan hoặc không rõ ràng.

  Bài khảo sát văn học thiếu sự liên kết vì đã thêm vào những chi tiết không có liên quan. Tác giả luôn cần ghi nhớ mục đích, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu để duy trì tính nhất quán và sự liên kết của các nội dung.

  Cấu trúc và sắp xếp không rõ ràng.

  Có thể trở nên rất hỗn độn và khó theo dõi nếu không tuân theo hướng dẫn về cách xây dựng cấu trúc ở chương 4.

  Viết và trích dẫn tài liệu không đúng quy chuẩn.

  Trong lĩnh vực nghiên cứu, việc tái diễn đạt, có nghĩa là viết lại những phát hiện bằng từ ngữ riêng của mình, là rất quan trọng khi viết bài đánh giá văn học để tránh việc sao chép nội dung. Sai sót này được coi là rất nghiêm trọng.

  Xem nhiều: 🤜  Mây đen gặp trăng sáng (2022): Bí ẩn đằng sâu cuộc gặp gỡ định mệnh

  Cần tuân thủ cách viết Reference theo một định dạng nhất định, có thể là MLA, APA,… Tùy theo yêu cầu của tổ chức hoặc trường học của người viết. Bên cạnh đó, cần sắp xếp lại cấu trúc các câu trong đoạn văn.

  Các lỗi thường gặp khi viết Literature Review bao gồm không rõ ràng về mục tiêu nghiên cứu, sử dụng nguồn tài liệu không phù hợp hoặc không đáng tin cậy, thiếu sự phân tích và tổ chức logic, không trích dẫn đúng cách và không tuân thủ quy tắc về trích dẫn và tham chiếu, thiếu sự phân tích và đánh giá chính xác của các tác giả trước đó, không đồng nhất về ngôn ngữ và phong cách viết.

  Cách trình bày Literature Review chi tiết

  Một bài đánh giá văn học bao gồm 3 phần: giới thiệu – nội dung chính – kết luận.

  Mở bài.

  Phần khởi đầu cần chỉ rõ điểm nổi bật và mục tiêu của phần đánh giá văn học.

  Thân bài.

  Xin vui lòng chia nhỏ phần đánh giá văn học thành các phần nhỏ. (Xem lại các cách tổ chức bài viết ở bước 4.)

  Khi viết, tác giả hãy:

 • Tóm lược những điểm quan trọng của các nghiên cứu và tổng hợp chúng thành một tài liệu toàn diện.

 • Giải thích và phân tích. Tôi có thể bổ sung giải thích của riêng mình nếu cần, thảo luận về sự quan trọng của các phát hiện có liên quan đến nghiên cứu.

 • Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của các nghiên cứu.

 • Kỹ càng sắp xếp các đoạn văn, sử dụng từ nối để thể hiện sự kết nối, so sánh và tương phản.

 • Kết bài.

  Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh về sự quan trọng của việc tác giả cần phải tóm tắt những điểm chính mà họ đã trích dẫn từ tài liệu trong phần này.

  Khi đã hoàn thành việc viết, hãy nhớ kiểm tra và chỉnh sửa lại phần đánh giá văn học trước khi gửi.

 • Bài viết tiếng Anh – Cấu trúc và các đề tài bài viết phổ biến.

 • Cách viết tiểu sử bằng tiếng Anh hấp dẫn và lôi cuốn.

 • Tổng kết

  Ước với người viết là có thể tạo ra những bài đánh giá văn học trọn vẹn, sắc nét và hiệu quả với bài viết này đầy đủ thông tin và chất lượng.

  Tài liệu tham khảo:

  HomeTV

  HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You cannot copy content of this page