Công Nghệ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ Pareto trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016 đơn giản

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016 một cách dễ dàng.

Để hiểu rõ hơn, nếu bạn đã là người dùng Excel lâu bạn đã biết cách để tạo biểu đồ pareto trong bảng tính chưa. Biểu đồ Pareto bao gồm biểu đồ cột và biểu đồ đường, nó được sử dụng để phân tích các vấn đề về chất lượng và xác định yếu tố chủ yếu dẫn đến vấn đề về chất lượng sản xuất.

 • Biểu đồ Pareto là gì? Công dụng của nó trong công việc là gì?
 • Cần sắp xếp những gì trước khi vẽ biểu đồ Pareto trong Excel.
 • Tạo biểu đồ Pareto trong Excel.
 • Bài viết hôm nay, Mega sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng và vẽ biểu đồ parate trên Excel.

  1. Biểu đồ Pareto là gì?

  Biểu đồ Pareto trong Excel là một loại biểu đồ cột mô tả các dữ liệu riêng lẻ được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Một đường biểu diễn tỷ lệ phần trăm tổng tích lũy từ đó chỉ ra những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trước.

  Biểu đồ Pareto là một công cụ quản lý chất lượng được sử dụng để phân tích và hiển thị sự ưu tiên trong một tập hợp các nguyên nhân hoặc vấn đề. Nó được đặt tên theo nhà kinh tế học người Ý Vilfredo Pareto, người đã phát hiện ra nguyên tắc 80/20, tức là 80% kết quả thường xuất hiện do 20% nguyên nhân gây ra. Biểu đồ Pareto giúp tập trung vào những nguyên nhân quan trọng nhất và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả.

  2. Ứng dụng của nó trong công việc

  Tìm thấy các vấn đề ảnh hưởng từ biểu đồ Pareto, tổ chức/cá nhân có thể nhanh chóng xác định hướng giải quyết.

  Đặc biệt, vấn đề giúp quản lý nguồn lực dễ dàng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp.

  Công việc được giao rõ ràng giúp nhân viên tập trung xử lý tốt các vấn đề, không cần lo lắng về hiệu suất công việc không đảm bảo.

  Xem nhiều: 🤜  4 cách tạo mới thư mục (Folder) trên Windows đơn giản nhất

  II. Cần chuẩn bị gì trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel

  Cột Hàng hóa bán: Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Bạn thực hiện như hình bên dưới đây.

  Trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel, cần chuẩn bị dữ liệu cần thiết, bao gồm danh sách các yếu tố hoặc lỗi cần phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Sau đó, tính toán tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi yếu tố.

  Sắp xếp dữ liệu theo trình tự giảm đi.

  Cột Tần số tích trữ:.

  Bước 1: Trong ô D4, bạn gõ công thức =D3+C4.

  Trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel, cần chuẩn bị dữ liệu cần thiết, bao gồm danh sách các yếu tố hoặc lỗi cần phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Sau đó, tính toán tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi yếu tố.

  Nhập công thức để tính kết quả trước khi tạo biểu đồ.

  Bước 2: Bấm Enter để nhận kết quả như hình ở dưới đây.

  Trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel, cần chuẩn bị dữ liệu cần thiết, bao gồm danh sách các yếu tố hoặc lỗi cần phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Sau đó, tính toán tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi yếu tố.

  Kết quả cho phép tính toán.

  Bước 3: Kéo công thức xuống để nó tự động tính toán các ô bên dưới.

  Trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel, cần chuẩn bị dữ liệu cần thiết, bao gồm danh sách các yếu tố hoặc lỗi cần phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Sau đó, tính toán tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi yếu tố.

  Sử dụng phương pháp kéo và sao chép công thức cho các ô còn lại, chúng ta sẽ thu được kết quả tương tự như hình trên.

  Cột Tỷ lệ tích lũy:.

  Bước 1: Tại ô E3, bạn nhập công thức =(D3/$C$8)*100.

  Trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel, cần chuẩn bị dữ liệu cần thiết, bao gồm danh sách các yếu tố hoặc lỗi cần phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Sau đó, tính toán tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi yếu tố.

  Tính kết quả trong cột tỷ lệ tích lũy.

  Bước 2: Sau khi hoàn thành nhập công thức, bạn nhấn Enter để nhận kết quả như hình dưới đây.

  Trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel, cần chuẩn bị dữ liệu cần thiết, bao gồm danh sách các yếu tố hoặc lỗi cần phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Sau đó, tính toán tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi yếu tố.

  Kết quả ở ô E3 hiển thị như trong hình.

  Bước 3: Kéo công thức xuống để nó tự động tính toán các ô bên dưới.

  Trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel, cần chuẩn bị dữ liệu cần thiết, bao gồm danh sách các yếu tố hoặc lỗi cần phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Sau đó, tính toán tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi yếu tố.

  Mọi kết quả về phần trăm tích lũy đều được hiển thị ở cột.

  Trước khi vẽ biểu đồ pareto trong excel, cần chuẩn bị dữ liệu cần thiết, bao gồm danh sách các yếu tố hoặc lỗi cần phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Sau đó, tính toán tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi yếu tố.

  III. Các tạo biểu đồ Pareto trong Excel

  1. Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016

  Bước 1: Định rõ cách phân loại và thu thập thông tin.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Xác định phương pháp phân loại và thu thập thông tin.

  Bước 2: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

  Xem nhiều: 🤜  Cách thu hồi email đã gửi trong Outlook, recall, thay thế bằng thư mới

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Cách tạo biểu đồ pareto trên excel.

  Bước 3: Để tính tỷ lệ phần trăm (%) mỗi vấn đề, chúng ta sẽ dễ dàng hơn nếu biết sử dụng các phím tắt trên Excel để hỗ trợ làm việc. Thao tác này bao gồm tô đen, sao chép, chuyển chế độ mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức. Để làm điều này, ta sẽ lấy số doanh thu của từng đơn vị chia cho tổng số doanh thu sản phẩm bán ra.

  Công thức:.

  =C3/$C$8.

  Ý nghĩa của công thức là:.

  C3: Doanh số của đơn vị từ sản phẩm đã được bán.

  – $C$8: Giá trị tổng số doanh thu sẽ được giữ nguyên khi công thức được copy cho các ô còn lại.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Nhập công thức để tính tỷ lệ phần trăm (%).

  Bấm Enter để nhận kết quả như hình bên dưới.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Kết quả tính tỷ lệ phần trăm (%) tại ô D3.

  Vui lòng kiểm tra xem kết quả đã chính xác và có lỗi không, sao chép công thức và kéo xuống cho các ô còn lại như hình ảnh phía dưới.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Kết quả tính tỉ lệ phần trăm (%).

  Bước 4: Tính tỉ lệ phần trăm tích lũy của mỗi vấn đề.

  Công thức tính tỷ lệ phần trăm tích lũy của mỗi sản phẩm là %Tích lũy sản phẩm n = %Tích lũy sản phẩm n-1 + %Sản phẩm n. Chúng ta sẽ tính tỷ lệ phần trăm tích lũy của mỗi sản phẩm.

  Trong đó:.

  %Tích lũy Đà Lạt =%Đà Lạt.

  %Tích lũy ở Đà Nẵng= %Tích lũy ở Đà Lạt + %ở Đà Nẵng.

  Xem nhiều: 🤜  5 Cách tải giọng chị google trên điện thoại, máy tính 2023

  Phần trăm tích lũy ở Quảng Nam bằng phần trăm tích lũy ở Đà Nẵng cộng thêm phần trăm ở Quảng Nam.

  % Tích lũy ở Huế bằng %Tích lũy ở Quảng Nam cộng thêm %Huế.

  Tỉ lệ tích lũy Quảng Bình bằng tỉ lệ tích lũy Huế cộng với tỉ lệ Quảng Bình.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Tỉ lệ tích lũy ở Đà Nẵng bằng tỉ lệ tích lũy ở Đà Lạt cộng với tỉ lệ ở Đà Nẵng.

  Bấm Enter để lấy kết quả phần trăm tổng cộng cho ô E4.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Kết quả phần trăm tích luỹ cho khu E4.

  Sao chép công thức cho các ô khác bằng cách kéo tại dấu cộng ở góc cuối ô E4.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Kết quả tỷ lệ tích lũy cho bảng tính.

  Bước 5: Vẽ đồ thị Pareto.

  Lựa chọn cột Đơn vị, Sản phẩm đã bán và Tỷ lệ phần trăm tích lũy.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Gạch đen để lựa chọn thông tin để thực hiện việc vẽ biểu đồ.

  Để chèn, hãy nhấp vào Insert > Chọn loại biểu đồ cột và nhấn OK.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Chọn biểu đồ thanh và nhấn OK.

  Điều chỉnh Tên đồ thị, chỉ số theo cách phù hợp.

  Cách tạo biểu đồ Pareto trong Excel 2016 giúp phân tích và hiển thị mức độ ưu tiên của các vấn đề quan trọng, thông qua sự sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện.

  Thay đổi tên, chỉ số.

  2. Hướng dẫn tạo biểu đồ Pareto với các phiên bản khác

  Cách thực hiện như sau, chúng ta hoàn toàn có thể tạo biểu đồ Pareto một cách dễ dàng bao gồm một biểu đồ cột và một đồ thị đường thẳng trên tất cả các phiên bản Excel khác, nếu như trên chiếc máy tính xách tay văn phòng của bạn không có Excel 2016 hoặc các phiên bản sau.

  Xem nhiều: 🤜  Lỗi Product Activation Failed là gì? Làm sao để sửa lỗi?

  Tính toán tổng phần trăm tích trữ, sắp xếp dữ liệu của bạn theo số lượng, theo thứ tự giảm dần. Bước 1.

  Chọn bảng, đi tới Chèn tab. Như minh họa phía dưới, lựa chọn Biểu đồ nhóm và chọn Cột cụm 2 chiều loại biểu đồ. Bước 2:

  Hướng dẫn tạo biểu đồ Pareto với các phiên bản khác giúp bạn phân tích và đánh giá mức độ quan trọng của các nguyên nhân góp phần vào một vấn đề, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả để cải thiện tình hình.

  Hướng dẫn tạo biểu đồ Pareto với các phiên bản khác nhau.

  Bước 3: Bấm chuột phải vào thanh Tích lũy %, và chọn Thay đổi kiểu biểu đồ chuỗi.

  Hướng dẫn tạo biểu đồ Pareto với các phiên bản khác giúp bạn phân tích và đánh giá mức độ quan trọng của các nguyên nhân góp phần vào một vấn đề, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả để cải thiện tình hình.

  Thay đổi kiểu chuỗi đồ thị cho tỷ lệ phần trăm tích lũy.

  Bước 4: Trong phần Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, hãy lựa chọn một Hàng.

  Hướng dẫn tạo biểu đồ Pareto với các phiên bản khác giúp bạn phân tích và đánh giá mức độ quan trọng của các nguyên nhân góp phần vào một vấn đề, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả để cải thiện tình hình.

  Thay đổi kiểu biểu đồ hộp thoại.

  Do đó, để tạo một biểu đồ cột cong, bạn cần đặt một trục thứ cấp dọc bên phải. Bước 5: Để làm điều này, nhấp chuột phải vào Tích lũy phần trăm và làm theo hình dưới đây. Bạn đã có một biểu đồ cột với một đường thẳng theo chiều ngang.

  Hướng dẫn tạo biểu đồ Pareto với các phiên bản khác giúp bạn phân tích và đánh giá mức độ quan trọng của các nguyên nhân góp phần vào một vấn đề, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả để cải thiện tình hình.

  Tạo biểu đồ Pareto bằng các phiên bản năm 2010.

  Bước 6: Trong hộp thoại Định dạng chuỗi dữ liệu, hãy lựa chọn Trục phụ Dưới trong Tùy chọn chuỗi và đóng hộp thoại.

  Hướng dẫn tạo biểu đồ Pareto với các phiên bản khác giúp bạn phân tích và đánh giá mức độ quan trọng của các nguyên nhân góp phần vào một vấn đề, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả để cải thiện tình hình.

  Hướng dẫn tạo biểu đồ pareto trên excel.

  Giải thích ẩn, tùy ý rộng rãi và lớn hơn rộng rãi, lớn hơn rộng rãi cho 100% thành cấp thứ dọc trục để đặt: hoàn thiện nét tạo ra Tạo 7: Bước

  Biểu đồ Pareto của bạn trong Excel 2010 đã được chuẩn bị sẵn sàng.

  Hướng dẫn tạo biểu đồ Pareto với các phiên bản khác giúp bạn phân tích và đánh giá mức độ quan trọng của các nguyên nhân góp phần vào một vấn đề, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả để cải thiện tình hình.

  Biểu đồ Pareto trong phiên bản Excel 2010.

  Xem nhiều: 🤜  14 cách bấm cot trên máy tính 580vnx hay

  IV. Tips chỉnh sửa biểu đồ Pareto theo ý thích

  Tuỳ thuộc vào sở thích của bạn, bạn có thể tạo biểu đồ Pareto hoàn toàn tuỳ chỉnh bằng Excel. Bạn có thể thay đổi màu sắc và hình dạng, hiển thị hoặc ẩn nhãn dữ liệu và nhiều tính năng khác.

  Khác hẳn với biểu đồ khác về màu sắc và kiểu dáng, biểu đồ này có màu sắc và kiểu dáng khác so với biểu đồ khác, màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và kiểu dáng của nó cũng khác so với biểu đồ màu sắc và kiểu dáng khác, và màu sắc và ki

  Xem nhiều: 🤜  Cách viết số La Mã trong Word cực kỳ đơn giản

  Hiển thị hoặc ẩn nhãn thông tin.

  Theo quy ước, biểu đồ Pareto trong Excel được tạo ra không có nhãn dữ liệu. Nếu bạn muốn hiển thị các giá trị của thanh, hãy lựa chọn Các thành phần của biểu đồ ở phía bên phải của biểu đồ, nhấp chuột vào Lớp nhãn, chọn ô kiểm và chọn vị trí bạn muốn đặt nhãn.

  IV. Tips chỉnh sửa biểu đồ Pareto theo ý thích bao gồm việc thay đổi màu sắc, độ dày và độ rõ nét của các cột, thêm tiêu đề và chú thích cho biểu đồ, cũng như tăng kích thước và căn chỉnh vị trí của các nhãn trục.

  Chọn hộp kiểm để chọn Nhãn dữ liệu.

  Cái hộp thanh dọc chính đã trở nên dư thừa và bạn có thể che giấu nó bằng cách nhấp vào các yếu tố biểu đồ nút một lần nữa, sau đó nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh thanh dọc và bỏ chọn thanh dọc chính.

  Biểu đồ Pareto kết quả sẽ nhìn giống như sau:.

  IV. Tips chỉnh sửa biểu đồ Pareto theo ý thích bao gồm việc thay đổi màu sắc, độ dày và độ rõ nét của các cột, thêm tiêu đề và chú thích cho biểu đồ, cũng như tăng kích thước và căn chỉnh vị trí của các nhãn trục.

  Thiết kế biểu đồ Pareto theo sở thích của bạn.

  V. Tổng kết

  Các bạn mong muốn công việc của mình sẽ được hỗ trợ một phần bởi những thông tin hữu ích trong bài viết này. Tại trang web mega.Com.Vn, ngoài bài viết này, còn có những bài viết thủ thuật về Excel sẽ có ích đến các bạn. Mega đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách vẽ biểu đồ Pareto trong Excel trong bài viết này.

  Hướng dẫn sử dụng hàm lọc trong excel cùng ví dụ minh họa.

  Hướng dẫn cách tính tỷ lệ phần trăm trong excel có ví dụ mô phỏng.

  Hướng dẫn điều chỉnh ô, cột và hàng ngang trong excel để có cùng kích thước.

  Bản quyền © mega.Com.Vn.

  HomeTV

  HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You cannot copy content of this page