Công Nghệ

Khắc phục lỗi khởi động Windows 7 bằng Startup Repair

Không thể bắt đầu vào Windows, nhiều người sẽ rất sợ hãi khi bật máy tính bình thường và phát hiện ra. Quá trình bắt đầu của máy tính có thể bị gián đoạn, có thể lên rồi ngay lập tức bắt đầu lại hoặc thông báo lỗi.

Sửa lại Windows để giải quyết vấn đề là một cách tốt, tuy nhiên trước đó bạn hãy sử dụng công cụ Sửa chữa Khởi động đi kèm với hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows Vista. Bạn sẽ nghĩ tới việc phải cài lại Windows để giải quyết vấn đề.

Một phần mềm khôi phục có tên Startup Repair trong Windows 7 có thể khắc phục một số vấn đề hệ thống. Nó sẽ quét máy tính để tìm các vấn đề và cố gắng sửa chúng để khởi động máy tính một cách chính xác.

Khi bạn khởi động vào Windows, Startup Repair là một công cụ rất hữu ích để bắt đầu xử lí sự cố. Nó có thể vá lỗi như các tập tin hệ thống bị mất hoặc bị hỏng, nhưng không thể sửa chữa sự cố phần cứng hoặc các vấn đề cài đặt. Ngoài ra, nó cũng không thể phục hồi bất kỳ tập tin dữ liệu cá nhân bị mất.

Công cụ Startup Repair trong Windows 7

Khi Windows không thể khởi động như thông thường, bạn sẽ thấy hiển thị thông báo Phục hồi lỗi Windows – Để bạn chọn cách xử lý lỗi khởi động Windows. Bạn có thể gặp phải các nguyên nhân như thay đổi phần cứng, tắt máy đột ngột hoặc các lỗi khác. Dưới đây là hình ảnh của tùy chọn để vào Sửa lỗi khởi động hoặc cố gắng để khởi động Windows như thông thường.

Xem nhiều: 🤜  RAM Laptop - Kingspec DDR4 2666MHz / 2400Mhz - Hàng chính hãng

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Thực hiện thủ công, bạn có thể mở nếu Windows không khởi động đúng cách và không cung cấp cho bạn màn hình Sửa chữa Khởi động như trong hình trên.

Khởi động vào phần Advanced Boot Options

Nhấn nút F8 liên tiếp cho đến khi bạn thấy giao diện Advanced Boot Options, sau đó khởi động lại máy tính. Khi bạn thấy giao diện này, hãy chọn Sửa chữa máy tính của bạn – Repair Your Computer và nhấn phím Enter.

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Bạn sẽ thấy thông báo … Windows đang tải dữ liệu….

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Tiếp theo chọn đúng quy tắc sử dụng bàn phím, có thể để US hoặc tìm phần VI. Không quan trọng lắm!

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Bạn sẽ thấy yêu cầu đăng nhập, nhập thông tin giống khi khởi động vào Windows 7 nhé!

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Bấm vào Sửa chữa Khởi động để khởi động quá trình xử lý lỗi vì nó có thể phát hiện và khắc phục vấn đề. Hiện tại bạn có các lựa chọn khác nhau trong Tùy chọn Phục hồi Hệ thống.

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Hãy chờ đợi khi nó kết thúc, đôi khi nó có thể mất một thời gian để hoàn thành. Sửa chữa khởi động bắt đầu quá trình quét và cố gắng để khắc phục hệ thống.

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Trong trường hợp đặc biệt, bạn sẽ thấy thông báo hỏi bạn có muốn sử dụng Khôi phục Hệ thống hay không? Bạn có thể hủy bỏ nó và cho phép các công cụ tiếp tục cố gắng khắc phục vấn đề. Hoặc nếu bạn đã cài đặt tự động tạo bản sao lưu Windows trong Khôi phục Hệ thống, bạn cũng có thể sử dụng nó.

Xem nhiều: 🤜  Cách sử dụng AnyDesk, phần mềm điều khiển máy tính từ xa

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Khôi phục hệ thống khởi đầu và thiết lập hệ thống trở lại thời điểm khi nó đã hoạt động một cách đúng đắn. Bạn nên có một số ngày khác nhau để lựa chọn, nhưng bạn sẽ muốn chọn một trong những gần đây nhất.

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Sau khi nó được phục hồi, bạn sẽ nhận được một thông báo thông báo rằng nó đã thành công và bạn cần khởi động lại.

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Các nhà sản xuất máy tính cũng có thể cung cấp các giải pháp phụ trợ. Tùy thuộc vào những gì các lỗi, đôi khi bạn sẽ nhận được liên kết phụ trợ với các lựa chọn, hỗ trợ. Nếu vấn đề không thể được khắc phục, bạn sẽ nhận được một thông báo nó không thể được xử lý tự động, và bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt của các lỗi có thể được gửi cho Microsoft.

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Các lựa chọn để gửi các thông tin về lỗi cho Microsoft.

Công cụ Startup Repair trong Windows 7 là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows 7, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống, như khởi động chậm, lỗi màn hình xanh, lỗi khởi động và các sự cố khác. Công cụ này tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi, đồng thời cung cấp các tùy chọn để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu nếu cần thiết.

Startup Repair trong Vista

Nhấn Sửa chữa máy tính của bạn. Chọn hệ điều hành Windows Vista và nhấn Tiếp. Chọn Sửa chữa khởi động và đợi quá trình sửa chữa hoàn tất.

Startup Repair trong Vista là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows Vista, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống. Công cụ này tự động phân tích và sửa chữa các lỗi phần cứng hoặc phần mềm có thể gây ra sự cố trong quá trình khởi động máy tính.

Trên màn hình tiếp theo, nhấp chuột vào Sửa chữa máy tính của bạn.

Startup Repair trong Vista là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows Vista, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống. Công cụ này tự động phân tích và sửa chữa các lỗi phần cứng hoặc phần mềm có thể gây ra sự cố trong quá trình khởi động máy tính.

Lựa chọn System Recovery trong cửa sổ đi kèm và phát hiện hệ điều hành trên ổ đĩa của bạn.

Startup Repair trong Vista là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows Vista, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống. Công cụ này tự động phân tích và sửa chữa các lỗi phần cứng hoặc phần mềm có thể gây ra sự cố trong quá trình khởi động máy tính.

Chúng tôi trình bày các công cụ tương tự như trong hướng dẫn Windows 7, sau đó, bạn có thể bắt đầu chạy Sửa lỗi khởi động.

Xem nhiều: 🤜  Con Số Chủ Đạo Là Gì? Giải Mã Ý Nghĩa, Cách Tính Con Số Chủ Đạo 2023

Startup Repair trong Vista là một công cụ được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows Vista, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến khởi động hệ thống. Công cụ này tự động phân tích và sửa chữa các lỗi phần cứng hoặc phần mềm có thể gây ra sự cố trong quá trình khởi động máy tính.

Sử dụng công cụ Memory Diagnostics Tool

Chạy thử nghiệm này không có nhiều lý do trừ khi bạn là một người dùng có kinh nghiệm hoặc bạn nhận được một thông báo chỉ ra một vấn đề trong bộ nhớ của máy tính. Công cụ kiểm tra Windows Memory sẽ kiểm tra các vấn đề trong bộ nhớ và máy tính sẽ khởi động lại và bắt đầu chạy các kiểm tra trước khi khởi động vào Windows.

Sử dụng công cụ Memory Diagnostics Tool giúp kiểm tra và xác định các vấn đề liên quan đến bộ nhớ trên máy tính, từ đó giúp cải thiện hiệu suất và ổn định hệ thống.

Kết luận

Sửa chữa khởi động là một phương pháp tốt để khắc phục sự cố khi bắt đầu khởi động Windows.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ này bằng cách khởi động từ một đĩa phục hồi hệ thống hoặc đĩa cài đặt Windows. Hãy lưu ý, nếu bạn không thể truy cập vào phần màn hình Tùy chọn khởi động nâng cao bằng cách nhấn F8.

HomeTV

HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page