Công Nghệ

Swing trong Java – Giới thiệu Java Swing

Sử dụng để tạo các ứng dụng dựa trên cửa sổ, Java Swing là một thành phần của Java Foundation Classes (JFC). Nó được viết hoàn toàn bằng Java và được xây dựng trên API AWT (Abstract Windowing Toolkit).

Khác với AWT, Java Swing cung cấp các thành phần độc lập với nền tảng và nhẹ nhàng hơn.

Gói javax.Swing cung cấp các lớp cho API của java swing như Nút bấm, Ô nhập liệu, Vùng văn bản, Nút lựa chọn đơn, Nút kiểm tra, Menu, Bảng chọn màu, và nhiều lớp khác.

Nội dung chủ yếu.

Sự khác nhau giữa AWT và Swing

Có rất nhiều điểm khác nhau giữa java awt và swing được đề cập dưới đây.

No. Java AWT Java Swing
1) Các thành phần AWT là phụ thuộc nền tảng. Các thành phần Java swing là độc lập nền tảng.
2) Các thành phần AWT là nặng. Các thành phần Swing là nhẹ.
3) AWT không hỗ trợ plugin. Swing có hỗ trợ plugin.
4) AWT cung cấp ít thành phần hơn Swing. Swing cung cấp nhiều thành phần mạnh mẽ hơn AWT như tables, lists, scrollpanes, colorchooser, tabbedpane, vv.
5) AWT không tuân theo MVC(Model View Controller) trong đó model biểu diễn data, view biểu diễn hiển thị và controller biểu diễn các action để kết nối model với view. Swing tuân theo mô hình MVC.

JFC là gì?

Java Foundation Class (JFC) là một bộ các thành phần GUI đơn giản hóa sự phát triển của các ứng dụng desktop.

Xem nhiều: 🤜  3 cách ẩn thư mục trên máy tính “Thần tốc”

Phân cấp các lớp Java Swing

Hệ thống phân loại của API java swing được cung cấp dưới đây.

Phân cấp các lớp Java Swing giúp định nghĩa và quản lý giao diện đồ họa trong ứng dụng Java, bao gồm các lớp cơ bản như JFrame, JPanel, và các lớp con như JButton, JTextField, JTable, v.v. Các lớp này được tổ chức theo cấu trúc phân cấp, cho phép tái sử dụng và mở rộng các thành phần giao diện một cách linh hoạt và dễ dàng.

Các phương thức thường dùng của lớp Component

Các phương pháp của lớp Component được sử dụng phổ biến trong java swing được liệt kê dưới đây.

Phương thức Mô tả
public void add(Component c) thêm một thành phần vào thành phần khác.
public void setSize(int width, int height) thiết lập kích thước của thành phần.
public void setLayout(LayoutManager m) thiết lập trình quản lý bố cục (layout) cho thành phần.
public void setVisible(boolean b) thiết lập khả năng hiển thị của thành phần. Nó theo mặc định là false (ẩn)

Ví dụ về Java Swing

Có hai phương pháp để tạo cấu trúc (Frame):.

 • Bằng cách tạo instance của lớp JFrame.
 • Bằng việc kế thừa lớp JFrame.
 • Chúng ta có thể lập trình bằng Swing trong hàm main(), hàm khởi tạo hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

  Ví dụ Swing Java đơn giản

  Đoạn văn sau khi được chỉnh sửa:Phương thức chính() trong đối tượng JFrame, chúng ta tạo một nút và thêm nó vào. Hãy xem một ví dụ swing đơn giản. Chúng ta.

  File: FirstSwingExample.Java.

  package vn.viettuts.swing;
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JFrame;
  public class FirstSwingExample {
    public static void main(String[] args) {
      JFrame f = new JFrame();// tạo thể hiện của JFrame
      JButton b = new JButton("click");// tạo thể hiện của JButton
      b.setBounds(130, 50, 100, 40);// trục x , y , width, height
      f.setTitle("Ví dụ Java Swing");
      f.add(b);// thêm button vào JFrame
      f.setSize(400, 200);// thiết lập kích thước cho của sổ
      f.setLayout(null);// không sử dụng trình quản lý bố cục
      f.setVisible(true);// hiển thị cửa sổ
    }
  }
  

  Kết quả:.

  Xem nhiều: 🤜  Cách tạo khung trong Excel cực nhanh và đơn giản

  Ví dụ Swing Java đơn giản giúp người lập trình hiểu rõ hơn về cách sử dụng giao diện đồ họa trong Java, bao gồm các thành phần như frame, panel, button và text field, để tạo ra các ứng dụng đơn giản và thú vị.

  Ví dụ Java Swing – tạo đối tượng của lớp JFrame

  Chúng ta cũng có thể viết tất cả các đoạn mã tạo JFrame, JButton bên trong hàm khởi tạo.

  package vn.viettuts.swing;
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JFrame;
  public class JavaSwingExample2 {
    JFrame f;
    public JavaSwingExample2() {
      f = new JFrame();// tạo thể hiện của JFrame
      JButton b = new JButton("click");// tạo thể hiện của JButton
      b.setBounds(130, 50, 100, 40);
      f.add(b);// thêm button vào JFrame
      f.setSize(400, 200);// thiết lập kích thước cho của sổ
      f.setLayout(null);// không sử dụng trình quản lý bố cục
      f.setVisible(true);// hiển thị cửa sổ
    }
  }
  

  Ví dụ Java Swing – kế thừa lớp JFrame

  Chúng ta cũng có thể sử dụng lớp JFrame đã được thừa kế, vì vậy không cần tạo một đối tượng mới của lớp JFrame.

  package vn.viettuts.swing;
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JFrame;
  public class JavaSwingExample3 extends JFrame {// kế thừa lớp JFrame
    public JavaSwingExample3() {
      JButton b = new JButton("click");// tạo button
      b.setBounds(130, 50, 100, 40);
      add(b);// thêm button vào JFrame
      setSize(400, 200);
      setLayout(null);
      setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
      new JavaSwingExample3();
    }
  }
  

  HomeTV

  HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You cannot copy content of this page