Công Nghệ

Quy trình kiểm thử phần mềm – Software testing life cycle( STLC)

1. Định nghĩa quy trình kiểm thử phần mềm

Các giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm được xác định như sau: không có bất kỳ tiêu chuẩn STLC cố định nào trên toàn cầu, tuy nhiên, về cơ bản quy trình kiểm thử bao gồm các giai đoạn sau:

Định nghĩa quy trình kiểm thử phần mềm là một quy trình được thực hiện để đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu chất lượng và đáng tin cậy. Quy trình này bao gồm việc xác định các yêu cầu kiểm thử, thiết kế và triển khai các bộ kiểm thử, thực hiện kiểm thử, phân tích kết quả và báo cáo, và cuối cùng là kiểm tra và xác nhận rằng các lỗi đã được sửa chữa và phần mềm hoạt động một cách đúng đắn. Quy trình

1. Requirenment analysis – Phân tích yêu cầu.

2. Test planning – Lập kế hoạch thử nghiệm.

3. Phát triển trường hợp kiểm thử – Thiết kế kịch bản kiểm thử.

4. Thiết lập môi trường kiểm thử – Thiết lập môi trường kiểm thử.

5. Thực hiện thử nghiệm kiểm tra.

6. Kết thúc chu trình kiểm thử.

Mỗi bước trong quy trình kiểm thử phần mềm sẽ được thực hiện một cách tuần tự. Mục tiêu, đầu vào và kết quả đầu ra của mỗi bước sẽ khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm tốt nhất. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thông tin của từng bước trong quy trình kiểm thử, bao gồm hoạt động, người thực hiện, đầu vào và đầu ra.

2. Phân tích quy trình kiểm thử phần mềm

2.1. Requirenment analysis – Phân tích yêu cầu

Đầu vào

Các giấy tờ trong giai đoạn phân tích yêu cầu có thể bao gồm: giấy tờ mô tả yêu cầu, giấy tờ thiết kế hệ thống, giấy tờ đề xuất của khách hàng về các tiêu chí chấp nhận của sản phẩm, bản mô phỏng sơ bộ của khách hàng yêu cầu (nếu có),…

Hoạt động

 • Phân tích yêu cầu là bước đầu tiên trong quy trình kiểm thử phần mềm.
 • QA team sẽ cụ thể hóa việc đọc hiểu, nghiên cứu và phân tích các yêu cầu trong tài liệu đặc tả của dự án hoặc tài liệu khách hàng. Qua hoạt động này, QA team sẽ hiểu rõ các yêu cầu mà dự án đưa ra bao gồm yêu cầu kiểm thử chức năng/ phi chức năng nào.
 • Các thành viên trong nhóm QA sẽ tham gia đặt câu hỏi cho các bên liên quan như BA, PM, trưởng nhóm và khách hàng để hiểu rõ hơn về yêu cầu của sản phẩm trong quá trình phân tích và nghiên cứu tài liệu. Các câu hỏi này sẽ được lưu trữ trong tệp Q&A. Các câu hỏi nên được đặt dưới dạng câu hỏi có thể trả lời bằng Yes/No hoặc các lựa chọn để tiết kiệm thời gian và hỗ trợ xây dựng sản phẩm từ đầu. Tất nhiên, chúng ta không nên đặt câu hỏi như “là gì”, “như thế nào”, “tại sao”, v.V. Những câu hỏi như vậy thường mất thời gian giải thích và khó có thể giải thích một cách chi tiết. Hơn nữa, đối với khách hàng không hiểu biết về lĩnh vực phần mềm mà họ yêu cầu, không thể trả lời những câu hỏi chuyên môn cao. Chúng ta sẽ hỗ trợ và đưa ra các giải pháp phù hợp để khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về yêu cầu của sản phẩm, PM, trưởng nhóm và khách hàng sẽ nhận được câu hỏi từ nhóm QA và BA trong quá trình phân tích, nghiên cứu tài liệu và đề xuất giải pháp hoặc câu hỏi phát sinh.
 • Xem nhiều: 🤜  Hướng dẫn cách chỉnh cỡ chữ trên màn hình máy tính chỉ với 4 bước

  Đầu ra

  Hệ thống của chúng ta bao gồm kết quả của giai đoạn phân tích yêu cầu. Kết quả này bao gồm văn bản chứa các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến hoạt động của hệ thống, văn bản báo cáo tính khả thi, phân tích nguy cơ của việc kiểm thử phần mềm.

  2.2. Test planning – Lập kế hoạch kiểm thử

  Đầu vào

  Các tài liệu mô tả của giai đoạn lập kế hoạch kiểm thử đã được cập nhật thông qua các câu hỏi và trả lời được đưa ra trong giai đoạn phân tích yêu cầu, tài liệu báo cáo tính khả thi, phân tích nguy cơ của việc kiểm thử phần mềm.

  Hoạt động

  Thường thì, dựa vào các tài liệu được cung cấp và cập nhật mới nhất, người quản lý kiểm thử hoặc người đứng đầu kiểm thử sẽ là người lên kế hoạch kiểm thử cho toàn bộ nhóm kiểm thử chất lượng. Lên kế hoạch kiểm thử nhằm xác định một số yếu tố quan trọng sau:

 • Dự án được thực hiện trong bao lâu? Xác định phạm vi (Phạm vi) dự án. Bao gồm những nhiệm vụ gì cho từng thời gian cụ thể? Đưa ra lịch trình thực hiện cho từng nhiệm vụ nhỏ phù hợp với tất cả thành viên dự án.
 • Phương cách tiếp cận để định rõ: Nếu nói về cách tiếp cận kiểm thử cho một đối tượng cụ thể, thì phải dựa vào nhiều yếu tố, ví dụ như: Khoảng thời gian cho phép thử nghiệm có phù hợp với số liệu ước tính, nhiều hay ít, yêu cầu về chất lượng từ phía khách hàng như thế nào? Cao, thấp hay khắc khe hay không? Công nghệ / kỹ thuật được sử dụng để phát triển ứng dụng này là gì? Lĩnh vực của hệ thống/sản phẩm đang được kiểm thử (domain) là gì?… Quản lý kiểm thử có thể từ đó đưa ra những phương pháp và kế hoạch phù hợp nhất cho toàn quá trình thực hiện dự án sao cho đúng với các tiêu chí chấp nhận của sản phẩm và kịp tiến độ với các mốc thời gian bàn giao, phát hành.
 • Xác định các nguồn lực

  Xem nhiều: 🤜  Ý nghĩa của SỐ TRUNG BÌNH CỘNG và TỨ PHÂN VỊ?

  Người kiểm thử và nhóm phát triển có kinh nghiệm trong lĩnh vực này không? Có bao nhiêu thành viên tham gia dự án và ai sẽ thực hiện kiểm thử phần nào? Tổng cộng có bao nhiêu người kiểm thử tham gia? Nhân viên:

  Thiết bị: số lượng server, version, máy tính, mobile để thực hiện test là bao nhiêu.

 • Lên kế hoạch thiết kế công việc test: Bản kế hoạch kiểm thử sẽ bao gồm các nội dung:

  Danh sách các chức năng cần được thử nghiệm.

  Để thực hiện test chức năng này thì cần làm những công việc gì, trong thời gian bao lâu, cái nào thực hiện trước, cái nào thực hiện sau, ai là người thực hiện.

  Xác định điều kiện bắt đầu: xác định những điều kiện tối thiểu để bắt đầu hoạt động kiểm thử cho từng chức năng.

  Xác định điều kiện kết thúc : khi có những điều kiện nào thì sẽ kết thúc việc kiểm thử.

 • Đầu ra

  Kết quả của giai đoạn lập kế hoạch bao gồm các tài liệu như lịch trình kiểm thử, dự toán kiểm thử, kế hoạch thử nghiệm.

  2.3. Test case development – Thiết kế kịch bản kiểm thử

  Đầu vào

  Các tài liệu mô tả đã được cập nhật, đầu vào của giai đoạn thiết kế kịch bản kiểm thử là kế hoạch kiểm thử, ước tính kiểm thử, lịch trình kiểm thử.

  Hoạt động

 • Đầu tiên, để xác định công việc cần làm, các nhân viên kiểm thử cần xem xét lại toàn bộ các tài liệu, để xác định sự khác biệt so với dự án trước đó mà khách hàng đã cung cấp, và xác định chức năng nào cần được kiểm thử và chức năng nào không cần được kiểm thử lại. Từ đó, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đưa ra được một kịch bản kiểm thử đầy đủ và hiệu quả.
 • Tester cần tạo ra bộ test case/ danh sách kiểm tra. Sau đó, bắt đầu viết chi tiết các test case dựa trên kế hoạch và áp dụng các phương pháp thiết kế kịch bản kiểm thử. Các test case phải bao gồm tất cả các trường hợp kiểm thử có thể xảy ra và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của sản phẩm. Đồng thời, tester cần đánh giá mức độ ưu tiên cho mỗi test case.
 • Dữ liệu kiểm thử chuẩn bị: Bên cạnh việc tạo ra các trường hợp kiểm thử chi tiết, nhóm kiểm thử cũng cần chuẩn bị trước các dữ liệu kiểm thử cho các trường hợp cần thiết như dữ liệu thử, kịch bản thử.
 • Xem xét trường hợp kiểm tra/ danh sách kiểm tra: Cần xem lại danh sách kiểm tra đã tạo sau khi hoàn thành để có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm kiểm thử hoặc người lãnh đạo kiểm thử, nhằm tránh những lỗi trong thiết kế kiểm tra và nguy cơ trong tương lai.
 • Xem nhiều: 🤜  Cách nâng cấp PC vừa tiết kiệm chi phí vừa sở hữu dàn máy xịn sò

  Đầu ra

  Các tài liệu trong đó có: thiết kế kiểm thử, các trường hợp kiểm thử, danh sách kiểm tra, dữ liệu kiểm thử, kịch bản tự động kiểm thử sẽ được nhóm kiểm thử có sau khi hoàn thành thiết kế kịch bản kiểm thử.

  2.4. Test environment set up – Thiết lập môi trường kiểm thử

  Đầu vào

  Đầu vào của giai đoạn thiết lập môi trường kiểm thử bao gồm kế hoạch thử nghiệm, các trường hợp thử nghiệm kiểm tra chức năng ban đầu và dữ liệu thử nghiệm.

  Hoạt động

 • Giai đoạn thiết lập môi trường thử nghiệm là rất quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Môi trường thử nghiệm sẽ được xác định dựa trên các yêu cầu của khách hàng, hoặc các đặc điểm đặc thù của sản phẩm như máy chủ/ khách hàng/ mạng,…
 • Chuẩn bị một số test case để kiểm tra xem môi trường cài đặt đã sẵn sàng cho việc kiểm thử hay chưa, đó là việc thực hiện các test case kiểm thử nhanh. Người kiểm thử cần.
 • Đầu ra

  Kết quả của testcase kiểm thử và môi trường đã được cấu hình đúng theo yêu cầu, sẵn sàng cho giai đoạn kiểm thử.

  2.5. Test execution – Thực hiện kiểm thử

  Đầu vào

  Tài liệu đầu vào của giai đoạn này là test plan, test design, test case, check list, test data, test automation script.

  Hoạt động

 • Thiết lập đã được môi trường trên cung cấp, thực hiện thử nghiệm theo kế hoạch và mức độ ưu tiên.
 • Công cụ quản lý lỗi và theo dõi trạng thái của lỗi cho đến khi được sửa thành công, so sánh với kết quả mong đợi sau báo cáo các lỗi xảy ra.
 • Tiến hành kiểm tra lại để xác nhận những sai sót đã được sửa chữa và kiểm tra hồi quy khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan.
 • Tester cũng có thể hỗ trợ, đề xuất các phương án hợp lý và kết hợp công việc hiệu quả cho toàn bộ nhóm dự án trong quá trình tiến hành kiểm thử.
 • Tester cần đo và phân tích tiến độ công việc của mình bằng cách so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch. Nếu chậm, cần điều chỉnh sao cho kịp tiến độ dự án. Nếu nhanh, cũng cần điều chỉnh vì có thể test lead lên kế hoạch chưa sát với thực tế dự án. Từ đó, có thể sửa chữa kế hoạch kiểm thử để phù hợp với tiến độ dự án đưa ra.
 • Báo cáo định kỳ cho Quản lý dự án và khách hàng về tiến độ thực hiện dự án: Cung cấp thông tin về các tính năng đã được triển khai trong quá trình kiểm thử, báo cáo tỷ lệ hoàn thành công việc và các tính năng còn lại, báo cáo các trường hợp xảy ra sớm để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ công việc trong ngày.
 • Xem nhiều: 🤜  Danh từ ghép là gì? Cách thành lập danh từ ghép trong tiếng Anh!

  Đầu ra

  Kết quả của giai đoạn này là kết quả kiểm thử và danh sách các lỗi tìm được.

  2.6. Test cycle closure – Đóng chu trình kiểm thử

  Đầu vào

  Bao gồm tất cả những tài liệu liên quan đã được tổng hợp, ghi chú và hoàn thiện đầy đủ trong suốt quá trình kiểm thử của dự án là đầu vào của giai đoạn đóng chu trình kiểm thử: tài liệu phân tích mô tả yêu cầu, kế hoạch kiểm thử, kết quả kiểm thử, báo cáo lỗi, tài liệu Kiểm tra và Đáp ứng,…

  Hoạt động

 • Đây là bước cuối cùng trong quy trình kiểm tra phần mềm.
 • Kết thúc, báo cáo kết quả về việc thực hiện test case, nhóm kiểm thử thực hiện trong giai đoạn này. Bao nhiêu trường hợp thành công/ thất bại, bao nhiêu trường hợp đã được khắc phục, mức độ nghiêm trọng của lỗi, bao nhiêu lỗi nghiêm trọng/ nhẹ, lỗi còn tồn tại trong chức năng nào, nhà phát triển nào có nhiều lỗi. Chức năng nào đã hoàn thành kiểm tra/ chưa hoàn thành kiểm tra/ trễ tiến độ bàn giao.
 • Phạm vi xét duyệt, độ tốt, phí tổn, thời gian, mục tiêu kinh doanh quan trọng, đánh giá các tiêu chí hoàn thành.
 • Nâng cao quy trình thử nghiệm, giai đoạn này cũng bàn thảo tất cả các điểm mạnh, điểm yếu và rút ra kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo. Bên cạnh đó.
 • Xem nhiều: 🤜  Cách tăng kích cỡ chữ trên máy tính (Windows 10, Windows 7 và Trình duyệt)

  Đầu ra

  Kết quả của giai đoạn này bao gồm các tài liệu: Báo cáo kiểm tra, Kết quả kiểm tra (cuối cùng).

  3. Tổng quát

  Tóm lại, chúng ta cần nhớ những thông tin chính sau đây: Theo đó, chúng ta đã hoàn thành việc nghiên cứu từng bước của quy trình kiểm thử phần mềm.

  Giai đoạn Đầu vào Hoạt động Đầu ra Người thực hiện
  Requirenment analysis * Tài liệu đặc tả yêu cầu
  * Tài liệu khách hàng
  * Tài liệu thiết kế hệ thống
  Nghiên cứu, phân tích yêu cầu dự án * Q&A document
  * Tài liệu báo cáo tính khả thi, phân tích rủi ro của việc kiểm thử phần mềm
  QA team
  Test planning * Tài liệu đặc tả yêu cầu( đã được cập nhật)
  * Tài liệu báo cáo tính khả thi, phân tích rủi ro của việc kiểm thử phần mềm
  * Xác định phạm vi dự án
  * Xác định phương pháp tiếp cận
  * Xác định nguồn lực
  * Lên kế hoạch thiết kế công việc test
  * Test Plan
  * Test Estimation
  * Test Schedule
  Test manager/ Test leader
  Test case development * Tài liệu đặc tả yêu cầu( đã được cập nhật)
  * Test plan
  * Test estimation
  * Test schedule
  * Review tài liệu
  * Viết test case/ check list
  * Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
  * Review test case/ check list
  * Test design
  * Test case/check list
  * Test data
  * Test automation script
  Tester
  Test environment set up * Test plan
  * Smoke test case
  * Test data
  * Thiết lập môi trường kiểm thử ( server/ client/ network,…)
  * Kiểm tra môi trường kiểm thử bằng các smoke test case
  * Môi trường kiểm thử
  * Kết quả của smoke test case
  Tester
  Test execution Test plan
  * Test design, test case, check list
  * Test data
  * Test automation script
  * Thực hiện kiểm thử phần mềm
  * So sánh với kết quả mong đợi và báo cáo các bug xảy ra lên tool quản lý lỗi
  * Thực hiện re-test để verify các bug đã được fix và regression test khi có sự thay đổi liên quan
  * Đo và phân tích tiến độ
  * Điều chỉnh, sửa chữa tài liệu tiến độ dự án theo tình hình thực tế
  * Report thường xuyên cho Project Manager và khách hàng về tình hình thực hiện dự án
  * Test results
  * Defect reports
  Tester
  Test cycle closure * Tài liệu đặc tả yêu cầu
  * Test plan
  * Test results
  * Defect reports
  * Tài liệu Q&A
  * Tổng kết, báo cáo kết quả về việc thực thi test case
  * Đánh giá các tiêu chí hoàn thành như phạm vi kiểm tra, chất lượng, chi phí, thời gian, mục tiêu kinh doanh quan trọng
  * Thảo luận và rút ra bài học kinh nghiệm
  * Test report
  * Test results( final)
  QA team
  Xem nhiều: 🤜  Danh từ đếm được và không đếm được

  4. Tài liệu tham khảo

 • Http://softwaretestingfundamentals.Com/software-testing-life-cycle/.
 • https://www.softwaretestingclass.com/software-testing-life-cycle-stlc/

  Chúc các bạn đạt thành tựu! Mong rằng những tin tức, tri thức mình tổng hợp sẽ hỗ trợ mọi người trong quá trình học tập và công việc.

 • HomeTV

  HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You cannot copy content of this page