Công Nghệ

Cách tính tuổi từ ngày sinh trong Excel

Các bạn có thể tính tuổi chuẩn theo số năm, số tháng và số ngày trong Excel bằng cách thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Trong quá trình tính độ tuổi dựa vào ngày sinh xảy ra các tình huống sau:.

TH1: Để tính tuổi thông thường, hãy trừ năm sinh từ năm hiện tại.

TH2: Để được tính là 1 tuổi, bạn phải đủ 365 ngày tuổi.

TH3: Tính số tuổi tích lũy bao gồm cả năm, tháng và số ngày dư khi chưa đủ 1 năm.

Bài viết dưới đây chỉ dẫn các bạn cách tính độ tuổi theo 3 trường hợp sau:.

1. Trường hợp 1: Tính tuổi thông thường bằng cách lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh

Dù số tháng và ngày chưa đủ, trong trường hợp này tuổi được tính bằng cách lấy số năm hiện tại trừ đi năm sinh.

Bước 1: Trong ô cần tính tuổi, nhập công thức: =YEAR(HÔM_NAY()-YEAR(D6)).

Trường hợp 1: Để tính tuổi thông thường, bạn có thể lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh của mình.

Bước 2: Nhấn Phím Enter để nhận kết quả:.

Trường hợp 1: Để tính tuổi thông thường, bạn có thể lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh của mình.

Bước 3: Sao chép công thức cho các giá trị khác nhau để nhận được kết quả.

Trường hợp 1: Để tính tuổi thông thường, bạn có thể lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh của mình.

2. Trường hợp 2: Tính số tuổi với điều kiện đủ 365 ngày mới được tính 1 tuổi.

Để tính số năm nghỉ hưu của bảo hiểm, cần tính tuổi với điều kiện đủ 365 ngày mới được tính là 1 tuổi đầy đủ.

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =DATEDIF(D6,HÔM_NAY(),”Y”).

Trong trường hợp 2, để tính số tuổi, điều kiện là cần phải đủ 365 ngày mới được tính là một tuổi.

Bước 2: Nhấn Phím Enter để nhận kết quả:.

Trong trường hợp 2, để tính số tuổi, điều kiện là cần phải đủ 365 ngày mới được tính là một tuổi.

Người thứ 3 sinh ngày 1/7/1964 trải qua 4 ngày thiếu để đạt đủ 54 tuổi.

Xem nhiều: 🤜  Tuyệt chiêu tạo nhiều hiệu ứng cho 1 đối tượng trong powerpoint 2010 thật dễ dàng

Trong trường hợp 2, để tính số tuổi, điều kiện là cần phải đủ 365 ngày mới được tính là một tuổi.

3. Trường hợp 3: Tính tuổi đủ cả số năm, số tháng và số ngày dư khi chưa đủ 1 năm.

Trong các trường hợp xem xét về nghỉ hưu và tăng lương, phương pháp tính số tuổi thường được tính toán bằng cách kết hợp số năm với số tháng và số ngày dư.

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =DATEDIF(D6,HÔM_NAY(),”y”)& ” tuổi ” &DATEDIF(D6,HÔM_NAY(),”ym”)&” tháng ”&DATEDIF(D6,HÔM_NAY(),”md”)&” ngày”.

Trường hợp 3: Khi tính tuổi đủ cả số năm, số tháng và số ngày dư khi chưa đủ 1 năm, ta sẽ tính tuổi dựa trên số năm, số tháng và số ngày đã trải qua, nhằm xác định độ tuổi chính xác hơn.

Bước 2: Nhấn Phím Enter để nhận kết quả:.

Trường hợp 3: Khi tính tuổi đủ cả số năm, số tháng và số ngày dư khi chưa đủ 1 năm, ta sẽ tính tuổi dựa trên số năm, số tháng và số ngày đã trải qua, nhằm xác định độ tuổi chính xác hơn.

Bước 3: Sao chép công thức cho các giá trị khác nhau để nhận được kết quả.

Trường hợp 3: Khi tính tuổi đủ cả số năm, số tháng và số ngày dư khi chưa đủ 1 năm, ta sẽ tính tuổi dựa trên số năm, số tháng và số ngày đã trải qua, nhằm xác định độ tuổi chính xác hơn.

Do số ngày và tháng chưa đủ tính 1 tuổi nên thời gian nghỉ hưu của họ khác nhau. Người thứ 3 cần thêm 4 tháng 8 ngày để đủ tuổi. Ví dụ, người thứ 2 chỉ còn thiếu 1 ngày nữa để tròn 54 tuổi, vì vậy họ chưa được nghỉ hưu tại thời điểm xét duyệt. Quy tắc tính này giải thích tại sao 3 người có cùng năm sinh nhưng thời gian nghỉ hưu lại khác nhau.

Hướng dẫn đầy đủ cách tính số tuổi từ ngày sinh trong Excel trên đây. Phương pháp tính và mục đích bạn sử dụng phương pháp tính tuổi tùy thuộc vào ngữ cảnh phù hợp.

Hy vọng các bạn đạt được thành công!

HomeTV

HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page