Công Nghệ

CÁCH CHUYỂN THƯ MỤC QUAN TRỌNG TỪ Ổ C SANG Ổ D HOẶC Ổ E

Làm sao để di chuyển các thư mục quan trọng từ ổ C sang ổ D hoặc ổ E? Hướng dẫn cách di chuyển thư mục My Documents, My Pictures, Desktop và một số thư mục quan trọng khác từ ổ C sang ổ D, ổ E. Giúp giảm nguy cơ mất dữ liệu khi cài lại hệ điều hành Windows cho máy tính.

CÁCH CHUYỂN THƯ MỤC QUAN TRỌNG TỪ Ổ C SANG Ổ D HOẶC Ổ E

Sau khi cài đặt hệ điều hành Windows, thư mục Tài liệu của bạn sẽ tự động lưu trên ổ đĩa C với đường dẫn như sau.

– Windows XP: C:\Documents And Setting\Username\My Documents\..

– Windows Vista, Windows 7, Windows 8: C:\Users\Username\Documents..

(Tên người dùng tùy thuộc vào tên mỗi máy).

1. Với Windows XP.

Tạo một thư mục trên ổ đĩa D.

Trên màn hình Desktop có biểu tượng Tài liệu của tôi, nhấp chuột phải → Thuộc tính.

Chọn Tab Target → chọn Di chuyển → chọn thư mục đã tạo ở phía trên → Áp dụng và Đồng ý.

CÁCH CHUYỂN THƯ MỤC QUAN TRỌNG TỪ Ổ C SANG Ổ D HOẶC Ổ E

2. Với Windows Vista, Windows 7 và Windows 8.

Cũng tạo một thư mục trên ổ D.

Click chuột phải vào Tài liệu của tôi → Thuộc tính.

Tab Vị trí → chọn Di chuyển → chọn thư mục đã tạo ở phía trên → Áp dụng và OK.

CÁCH CHUYỂN THƯ MỤC QUAN TRỌNG TỪ Ổ C SANG Ổ D HOẶC Ổ E

Các bạn ơi, thật dễ dàng phải không? Mong rằng bài viết sẽ hữu ích cho các bạn về cách di chuyển thư mục quan trọng từ ổ C sang ổ D hoặc ổ E.

Hy vọng bạn đạt được thành công!

Xem nhiều: 🤜  Sự khác biệt giữa chú thích và chú thích

Cách chuyển thư mục quan trọng từ ổ C sang ổ D hoăc ổ E

26/06/2015 – Mẹo.

Cài đặt lại hệ điều hành Windows không yêu cầu việc cài đặt lại từ đầu, thay vào đó, bạn có thể di chuyển các thư mục như My Documents, My pictures, Download… Từ ổ C sang ổ D, E để giảm dung lượng của ổ C. Dung lượng của ổ C đang dần trở nên đầy. SUACHUALAPTOP24H sẽ chỉ bạn cách thực hiện việc di chuyển này.

CÁCH CHUYỂN THƯ MỤC QUAN TRỌNG TỪ Ổ C SANG Ổ D HOẶC Ổ E

Làm sao để di chuyển các thư mục quan trọng từ ổ C sang ổ D hoặc ổ E? Hướng dẫn cách di chuyển thư mục My Documents, My Pictures, Desktop và một số thư mục quan trọng khác từ ổ C sang ổ D, ổ E. Giúp giảm nguy cơ mất dữ liệu khi cài lại hệ điều hành Windows cho máy tính.

Bạn có thể chuyển thư mục quan trọng từ ổ C sang ổ D hoặc ổ E bằng cách thực hiện các bước sau.

Sau khi cài đặt hệ điều hành Windows, thư mục Tài liệu của bạn sẽ tự động lưu trên ổ đĩa C với đường dẫn như sau.

– Windows XP: C:\Documents And Setting\Username\My Documents\..

– Windows Vista, Windows 7, Windows 8: C:\Users\Username\Documents..

(Tên người dùng tùy thuộc vào tên mỗi máy).

1. Với Windows XP.

Tạo một thư mục trên ổ đĩa D.

Trên màn hình Desktop có biểu tượng Tài liệu của tôi, nhấp chuột phải → Thuộc tính.

Chọn Tab Target → chọn Di chuyển → chọn thư mục đã tạo ở phía trên → Áp dụng và Đồng ý.

Xem nhiều: 🤜  Lý thuyết Tin học 9: Bài 2. Mạng Thông tin toàn cầu Internet

Bạn có thể chuyển thư mục quan trọng từ ổ C sang ổ D hoặc ổ E bằng cách thực hiện các bước sau.

2. Với Windows Vista, Windows 7 và Windows 8.

Cũng tạo một thư mục trên ổ D.

Click chuột phải vào Tài liệu của tôi → Thuộc tính.

Tab Vị trí → chọn Di chuyển → chọn thư mục đã tạo ở phía trên → Áp dụng và OK.

Bạn có thể chuyển thư mục quan trọng từ ổ C sang ổ D hoặc ổ E bằng cách thực hiện các bước sau.

Các bạn ơi, thật dễ dàng phải không? Mong rằng bài viết sẽ hữu ích cho các bạn về cách di chuyển thư mục quan trọng từ ổ C sang ổ D hoặc ổ E.

Hy vọng bạn đạt được thành công!

HomeTV

HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page