Công Nghệ

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác theo điều kiện

Dưới đây là các phương pháp tham khảo để nhận dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác theo điều kiện. Nếu bạn chưa biết cách nhận dữ liệu như thế nào, vậy hãy cùng lọc dữ liệu từ sheet này sang sheet khác để tạo các báo cáo dữ liệu trong quá trình làm việc với Excel.

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác theo điều kiện

Mời các bạn theo dõi, dưới đây ThuThuatPhanMem.Vn chia sẻ đến các bạn hai phương pháp lấy thông tin từ Sheet này sang Sheet khác theo điều kiện.

Cách lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện sử dụng Advanced Filter

Giả sử các bạn có bảng số liệu ở Sheet1 như dưới đây:.

Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Các bạn muốn sao chép thông tin từ Sheet1 sang Sheet2 với điều kiện trong ô A1:B2 của Sheet2.

Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Mọi người thực hiện như sau:.

Bước 1: Trên Sheet2 các bạn chọn Data -> Advanced.

Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Bước 2: Hiển thị cửa sổ Lọc nâng cao, trong phần Hành động bạn chọn Sao chép đến vị trí khác.

 • List range: phạm vi dữ liệu cần lọc (bảng dữ liệu trong Sheet1).
 • Vùng tiêu chí: vùng lọc điều kiện (trong Sheet2).
 • Copy đến: vị trí trong Sheet 2, nơi đặt kết quả sau khi trích xuất dữ liệu từ Sheet1.
 • Chỉ lấy các bản ghi duy nhất: chỉ lấy các giá trị không trùng nhau (xuất hiện 1 lần).
 • Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Mọi người thực hiện như sau:

  Đặt con trỏ vào phần List range, chọn biểu tượng giống như hình dưới:.

  Xem nhiều: 🤜  In The Context Of là gì và cấu trúc In The Context Of trong Tiếng Anh

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Sau đó, chọn Sheet1.

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Sau đó kéo chọn phạm vi dữ liệu cần lọc trong Sheet1.

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Cuối cùng nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới để mở hộp Lọc Nâng cao.

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Di chuyển con trỏ chuột vào ô phạm vi Tiêu chí và kéo để chọn vùng cho điều kiện trên Sheet2.

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Để lọc, hãy tiếp tục đặt con trỏ chuột vào ô ”Copy to” và chọn ô mà bạn muốn đặt kết quả sau khi lấy dữ liệu theo điều kiện từ Sheet1. Sau đó, nhấn OK.

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Kết quả sẽ được trả về từ vị trí bắt đầu của ô Copy to mà bạn đã chọn.

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Chú ý: Cách thiết lập điều kiện trong Bộ lọc Nâng cao.

  – Vùng điều kiện trong Advanced Filter bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc bao gồm tên tiêu đề của trường dữ liệu có liên quan và nội dung điều kiện trong trường đó.

  – Cách viết mối quan hệ giữa các điều kiện:.

  Mối liên kết phụ thuộc (điều kiện dạng và): tất cả các điều kiện đều đáp ứng.

  Sẽ được đính kèm một tiêu đề cho mỗi điều kiện, nếu trong cùng một cột tiêu đề thì sẽ lặp lại cột tiêu đề đó.

  Mọi điều kiện được đặt trên cùng một hàng.

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Mối liên hệ bổ sung (điều kiện dạng hoặc) – chỉ cần một trong những điều kiện được đáp ứng.

  Đặt ở hàng bên dưới cùng cột tiêu đề đó sẽ có mỗi điều kiện đi kèm với một tiêu đề.

  Xem nhiều: 🤜  Nhạc không bản quyền Facebook – [KHO NHẠC MỚI NHẤT 2022]

  Các điều kiện được đặt khác nhau, không nằm trên cùng một hàng.

  Để lấy dữ liệu từ sheet này sang Sheet khác theo điều kiện, bạn có thể sử dụng Advanced Filter, một công cụ mạnh mẽ trong Excel. Advanced Filter cho phép bạn chọn các tiêu chí và điều kiện để lọc và sao chép dữ liệu từ một sheet sang sheet khác. Quá trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

  Cách lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện sử dụng hàm Vlookup

  Giả định bạn có bảng dữ liệu điểm thi trong Sheet1:.

  Bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện. Hàm này sẽ tìm kiếm giá trị trong cột chỉ định và trả về giá trị tương ứng trong cột khác.

  Các bạn lấy thông tin tên học sinh, điểm thi môn toán, văn, tiếng Anh từ Sheet1 trong ô A2 trong Sheet2.

  Bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện. Hàm này sẽ tìm kiếm giá trị trong cột chỉ định và trả về giá trị tương ứng trong cột khác.

  Nhắc lại cú pháp của hàm VLOOKUP:.

  =TÌM.KIẾM.VỚI.GIÁ.TRỊ.TÌM.KIẾM(Giá.Trị_tìm_kiếm, Mảng_bảng, Số_chỉ_mục_cột, [tìm_kiếm_phạm_vi]).

  Trong đó:.

 • Lookup_value: là giá trị mà muốn tìm kiếm, là tham số không thể bỏ qua.
 • Bảng_mảng: Lưu_ý giá_trị tra_cứu phải luôn nằm ở cột đầu_tiên của bảng_mảng. Khu_vực_dữ_liệu muốn tìm_kiếm giá_trị.
 • Col_index_num: số cột chứa giá trị cần trả lại, cột đầu tiên được tính là 1.
 • Tìm kiếm tương đối tương đương giá trị False, tìm kiếm tương đối tương đương giá trị True kiểu tìm kiếm Range_lookup.
 • Bây giờ các bạn cùng bắt đầu thực hiện cách lấy dữ liệu từ sheet1 sang sheet2 qua ví dụ ở trên.

  Tại ô B2, mọi người nhập công thức =VLOOKUP(A2,Sheet1!$A$1:$E$9,2).

  Trong phép tính này:.

 • A2 là giá trị cần tìm kiếm.
 • Sheet1!$A$1:$E$9 là bảng dữ liệu cần tìm kiếm trong Sheet1.
 • 2 là cột trả về (tên sinh viên).
 • Phương pháp viết công thức:

  1. Gõ =VLOOKUP(.

  2. Chọn ô A2 và gõ dấu chấm phẩy.

  3. Lựa chọn tên Sheet1.

  4. Kéo chọn phạm vi bảng dữ liệu tìm kiếm và nhấn F4 để khóa bảng dữ liệu tìm kiếm.

  5. Nhập số 2 và nhập ký tự ) sau đó nhấn Enter.

  Xem nhiều: 🤜  Cách chuyển ảnh, video từ iPhone sang máy tính tức tốc

  Kết quả bạn đạt được như sau:.

  Bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện. Hàm này sẽ tìm kiếm giá trị trong cột chỉ định và trả về giá trị tương ứng trong cột khác.

  Các bạn sẽ được: Tương tự nhập công thức hàm VLOOKUP cho ô Điểm Toán, Điểm Văn, Điểm Anh, trong đó số cột trả về col_index_num của các ô lần lượt là 3; 4; 5.

  Bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện. Hàm này sẽ tìm kiếm giá trị trong cột chỉ định và trả về giá trị tương ứng trong cột khác.

  Các bạn có thể so sánh với bảng dữ liệu trong Sheet1. Vì vậy, chỉ cần thay đổi số thứ tự, Họ và tên học sinh, Điểm môn Toán, Điểm môn Văn và Điểm môn Anh của số thứ tự tương ứng sẽ được thay đổi.

  Bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện. Hàm này sẽ tìm kiếm giá trị trong cột chỉ định và trả về giá trị tương ứng trong cột khác.

  Sử dụng Bộ lọc Nâng cao và sử dụng Tìm kiếm dọc, ThuThuatPhanMem.Vn đã chia sẻ cách lấy thông tin từ Bảng này sang Bảng khác theo điều kiện. Các bạn có thể áp dụng cách lấy thông tin phù hợp với yêu cầu xử lý của bạn. Chúc các bạn thành công!

  HomeTV

  HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You cannot copy content of this page