Công Nghệ

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup giữa 2 bảng bạn hãy tham khảo nhé. Vlookup là một hàm khá phổ biến và được sử dụng thường xuyên trên bảng tính Excel. Thông thường, hàm này thường được áp dụng trên cùng một bảng tính và một tệp tin nhất định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vùng điều kiện và vùng truy xuất dữ liệu lại thuộc vào 2 bảng khác nhau.

Hàm Tìm kiếm dọc thường được sử dụng trong Excel để truy xuất dữ liệu dựa trên các điều kiện thỏa mãn đã được chỉ định trước. Hàm cho phép người sử dụng hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu liên kết từ 2 hoặc nhiều trang tính khác nhau và rộng hơn là các tệp tin khác nhau. Việc này sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc liên kết các tệp tin, quản lý cũng như tính toán dễ dàng hơn đối với các tệp tin cũ mà không cần phải làm lại dữ liệu.

Giả sử bạn có bảng dữ liệu: Danh sách cán bộ trong Sheet 1.

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Bảng dữ liệu mã chức danh và mức lương tương ứng với vị trí Sheet 2.

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Lương được trả về tương đương nếu mã vị trí trên bảng dữ liệu trong Sheet 1 giống với mã vị trí trên bảng dữ liệu trong Sheet 2. Yêu cầu: Tìm kiếm mã vị trí.

Để có thể kết nối dữ liệu của 2 bảng ở 2 sheet khác nhau được, bạn cần sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị của một cột. Tuy nhiên, hiện tại bảng chứa kết quả tìm kiếm và bảng dữ liệu chính đặt trên 2 sheet khác nhau. Vậy làm cách nào để có thể kết nối được dữ liệu của 2 bảng ở 2 sheet khác nhau?

Xem nhiều: 🤜  Cách gửi file Word, Excel, PDF, Powerpoint qua Zalo trên máy tính, điện thoại

DANH SÁCH CÁN BỘ trong bảng dò tìm hàm VLOOKUP cho ô giá trị E4. Sử dụng các bạn vẫn đầu tiên, công thức như sau:

=VLOOKUP(Sheet1!D4) là công thức hiện tại. Vì thế, bạn sẽ lựa chọn cột D4 là giá trị tìm kiếm trong Lookup_value.

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Bảng tìm kiếm: bạn mở qua sheet2 và chọn bảng tìm kiếm ở Sheet2. Từ A4:B8 là vùng giá trị. Nhưng đây là bảng giá trị ở Sheet2 nên bạn sẽ phải nhập là Sheet2!A4:B8. Thêm ký tự $ để cố định bảng tìm kiếm này lại. Vậy công thức bây giờ sẽ là =VLOOKUP (Sheet1!D4, Sheet2!$A$4:$B$8). Table_array: bảng tìm kiếm.

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

=VLOOKUP(Sheet!D4,Sheet2!$A$4:$B$8,2) là công thức. Bạn nhập là 2 vì cột Lương là cột thứ 2 của bảng lương. Cột chứa giá trị tham chiếu là Col_index_num.

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

=VLOOKUP(Sheet1!D4, Sheet2!$A$4:$B$8,2,0) sẽ là công thức ở đây. Range_lookup sẽ là 0 vì kết quả trả về chúng ta cần phải chính xác với dữ liệu trong bảng tìm kiếm.

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Kết quả thu được ta có bảng như dưới đây:

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Sao chép công thức cho các ô còn lại bằng cách di chuột xuống dưới, ta có kết quả cuối cùng là:.

Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Ta sẽ nhập ô giá trị hoặc mảng dữ liệu tham chiếu để liên kết dữ liệu với các sheet khác nhau, vậy để nhận giá trị từ các Sheet khác.

Trước đó, sử dụng công cụ tích hợp sẵn trong Excel để lọc dữ liệu trùng. Nếu bạn đang gặp phải tình huống này, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp dữ liệu giữa các Bảng khác nhau bằng cách nhập ô giá trị hoặc tập dữ liệu tham chiếu vào công thức tính toán thay vì chỉ nhập ô giá trị hoặc tập dữ liệu đơn thuần.

Xem nhiều: 🤜  Cách in trang chẵn lẻ trong excel 2010, 2013, 2016, 2019

****Xem thêm: Hướng dẫn cách thêm cột mới vào Excel một cách đơn giản nhất.

Các bạn thực hiện thực hiện thành công. Chúc các bạn bắt tay vào thực hiện để có thể nhanh chóng thành thạo nhé, trên đây bài viết vừa chia sẻ cách dùng hàm Tìm kiếmV trên 2 bảng khác nhau.

HomeTV

HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page