Công Nghệ

Cách gộp 2 cột Họ và Tên trong Excel không mất nội dung

Gộp nội dung trong 2, hoặc 3 cột trong Excel khá phổ biến trong trường hợp chúng ta cần. Ví dụ, gộp 1 cột Họ và 1 cột Tên, hoặc gộp cột Họ và cột Tên đệm với nhau. Người dùng phải kết hợp nội dung trong 2 cột mà không bị mất dữ liệu. Trên Excel, có một số tính năng gộp ô như Gộp Ô, nhưng khi sử dụng, sẽ mất đi 1 cột bên phải và đồng nghĩa với việc nội dung của cột biến mất.

Để có thể hợp nhất nội dung của 2 cột dữ liệu trên Excel, đồng thời vẫn giữ được nội dung của cả hai cột, chúng ta cần sử dụng một hàm để kết hợp các chuỗi trong từng cột thành một cột mới, sau đó loại bỏ các cột không cần thiết. Vậy làm thế nào để hợp nhất nội dung của 2 cột dữ liệu trên Excel? Để thực hiện việc này, chúng ta cần thực hiện các bước sau: 1. Sử dụng hàm CONCATENATE để kết hợp các chuỗi trong từng cột thành một cột mới. Ví dụ: =CONCATENATE(A1, B1)2. Kéo công thức trên xuống để áp dụng cho tất cả các hàng trong cột mới.3. Xóa các cột ban đầu không cần thiết. Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có một cột mới đã hợp nhất nội dung của 2 cột dữ liệu ban đầu trên Excel.

 • 2 phương pháp để phân tách dữ liệu Họ và Tên trong Microsoft Excel?
 • 1. Hướng dẫn ghép 2 cột trong Excel

  Bài viết bên dưới sẽ lấy ví dụ kết hợp một cột Họ và một cột Tên thành một cột duy nhất.

  Xem nhiều: 🤜  Nằm lòng cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh chỉ trong 5 phút

  Hướng dẫn ghép 2 cột trong Excel giúp bạn kết hợp nội dung từ hai cột khác nhau thành một cột duy nhất, tạo ra các bảng tính mạnh mẽ và dễ sử dụng.

  Cách 1: Sử dụng “toán tử &” gộp cột Excel

  Để có thể hợp nhất 2 cột trên Excel, chúng ta có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất là sử dụng toán tử & để kết hợp 2 hoặc nhiều chuỗi với nhau. Sau đó, nhập nội dung hoàn chỉnh vào ô C3, chúng ta sẽ kết hợp ô A3 với một dấu cách và ô B3 trong bảng ví dụ này.

  Chúng ta đưa công thức vào ô C3 như sau =A3&” ”&B3.

  Cách 1: Để gộp cột Excel, bạn có thể sử dụng toán tử

  Để có được cột Họ và Tên đầy đủ, chúng ta sao chép công thức đến các hàng tiếp theo. Sau đó, nhấn Enter và kết quả sẽ có 1 ô có nội dung đầy đủ là Họ và Tên được kết hợp với nhau.

  Cách 1: Để gộp cột Excel, bạn có thể sử dụng toán tử

  Cách 2: Sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE

  Sử dụng hàm nối chuỗi KẾT HỢP để ghép 2 cột nội dung trên Excel thành 1 cột duy nhất, người dùng cũng có thể sử dụng cách sử dụng toán tử bên trên.

  Bạn hãy gõ công thức vào ô C3 là =KẾT_HỢP(A3,” ”,B3) sau đó nhấn Enter.

  Cách 2: Sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE giúp kết hợp các chuỗi lại với nhau, tạo thành một chuỗi mới.

  Cột Họ và Tên đã được kết hợp với nhau, nội dung ở 2 ô đã hợp nhất thành 1 kết quả cuối cùng. Kết thúc cùng, bạn cũng sao chép công thức xuống các ô sau để hoàn thành nội dung của bảng thống kê.

  Cách 2: Sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE giúp kết hợp các chuỗi lại với nhau, tạo thành một chuỗi mới.

  2. Cách gộp nhiều cột trong Excel

  Dừng lại đi dừng lại đi thực hiện hợp nhất 2 cột với việc hợp nhất nhiều cột thành 1 cột duy nhất, bạn cũng thực hiện tương tự như với hợp nhất 2 cột. Bên cạnh việc hợp nhất 2 cột trong bảng Excel, chúng ta cũng có thể xử lý bảng biểu.

  Xem nhiều: 🤜  Tổng hợp 3 cách nén video trên điện thoại iPhone và Android hiệu quả

  Cách 1: Gộp nhiều cột Excel bằng “toán tử &”

  Có công thức kết hợp là =Chuỗi1&Chuỗi2&…, Chúng ta sẽ có. Lưu ý, nếu muốn giữ khoảng trống giữa các chuỗi nối, hãy sử dụng 2 dấu (” ”). Nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau, hãy sử dụng 2 dấu (””) viết liền. Áp dụng vào bảng dữ liệu dưới đây, chúng ta sẽ kết hợp 3 ô A2, B2 và C2 thành một ô thông tin đầy đủ.

  Cách 1: Bạn có thể gộp nhiều cột trong Excel bằng cách sử dụng

  Bạn nhập công thức =A2&” ”&B2&” ”&C2 sau đó nhấn Enter.

  Cách 1: Bạn có thể gộp nhiều cột trong Excel bằng cách sử dụng

  Khi bạn kéo ô đầu tiên xuống các ô khác, kết quả tương tự sẽ được hiển thị. Bạn sẽ thấy văn bản hoàn chỉnh dưới đây.

  Cách 1: Bạn có thể gộp nhiều cột trong Excel bằng cách sử dụng

  Cách 2: Dùng hàm CONCATENATE gộp nhiều ô

  Cú pháp hàm nối chuỗi CONCATENATE trong Excel là =CONCATENATE(text1,text2,…).

  Viết liền viết (“”) dấu 2 giữa làm nhau dính liền nối chuỗi các muốn nếu là khoảng trắng để (“”) dấu 2 giữa là khoảng trắng nếu là nhau dính liền nối chuỗi các muốn là trên như giống Cũng.

  Sử dụng công thức vào bảng dữ liệu chúng ta sẽ có =CONCATENATE(A2,” ”,B2, ” ”,C2).

  Cách 2: Dùng hàm CONCATENATE để gộp nhiều ô lại với nhau và tạo thành một ô mới.

  Bạn nhấn phím Enter cũng sẽ nhận được kết quả tương tự như Cách 1 sử dụng toán tử &.

  Cách 2: Dùng hàm CONCATENATE để gộp nhiều ô lại với nhau và tạo thành một ô mới.

  3. Hướng dẫn gộp cột trong Excel bằng Flash Fill

  Có sẵn tính năng Tự Điền Nhanh trong bản Excel 2013 trở lên để hỗ trợ thao tác kết hợp các cột dữ liệu, phân tách các cột dữ liệu nhanh chóng và đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng Tự Điền Nhanh để kết hợp 2 hoặc 3, 4 cột dữ liệu trở lên tùy theo yêu cầu của bảng dữ liệu. Lưu ý, Tự Điền Nhanh không tự động cập nhật khi bạn thay đổi các ô ban đầu.

  Xem nhiều: 🤜  Đăng xuất zalo từ xa, thoát zalo hoàn toàn trên các thiết bị khác

  Dưới đây là bảng thông tin mẫu chúng ta có, với 2 cột thông tin là tên Trường và điểm NV1. Yêu cầu của chúng ta là kết hợp thông tin ở 2 cột này thành 1 cột.

  Hướng dẫn gộp cột trong Excel bằng Flash Fill là một công cụ mạnh mẽ trong Excel giúp tự động gộp và chia nhỏ dữ liệu trong các cột khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc. Với Flash Fill, người dùng chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản và Excel sẽ tự động nhận diện mẫu dữ liệu và áp dụng cho các ô còn lại, giúp tạo ra kết quả chính xác và nhanh chóng.

  Bước 1:.

  Trước hết, tại ô thông tin gộp, chúng ta sẽ nhập 1 mẫu thông tin tổng hợp như hình.

  Hướng dẫn gộp cột trong Excel bằng Flash Fill là một công cụ mạnh mẽ trong Excel giúp tự động gộp và chia nhỏ dữ liệu trong các cột khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc. Với Flash Fill, người dùng chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản và Excel sẽ tự động nhận diện mẫu dữ liệu và áp dụng cho các ô còn lại, giúp tạo ra kết quả chính xác và nhanh chóng.

  Bước 2:.

  Để thực hiện việc tự động điền dữ liệu, bạn hãy nhấp vào biểu tượng Flash Fill trong nhóm Công cụ Dữ liệu, sau đó xem qua tab Dữ liệu trên thanh công cụ và sau đó nhấp vào ô mẫu đó.

  Hướng dẫn gộp cột trong Excel bằng Flash Fill là một công cụ mạnh mẽ trong Excel giúp tự động gộp và chia nhỏ dữ liệu trong các cột khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc. Với Flash Fill, người dùng chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản và Excel sẽ tự động nhận diện mẫu dữ liệu và áp dụng cho các ô còn lại, giúp tạo ra kết quả chính xác và nhanh chóng.

  Được đảo ngược cấu trúc câu: “Dưới hình như đây, khi bạn sử dụng dấu nối, cột 2 trong bộ dữ liệu sẽ tự động được gộp cùng nhau, như hình như đây, khi bạn sử dụng dấu nối.”

  Hướng dẫn gộp cột trong Excel bằng Flash Fill là một công cụ mạnh mẽ trong Excel giúp tự động gộp và chia nhỏ dữ liệu trong các cột khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc. Với Flash Fill, người dùng chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản và Excel sẽ tự động nhận diện mẫu dữ liệu và áp dụng cho các ô còn lại, giúp tạo ra kết quả chính xác và nhanh chóng.

  Bước 3:.

  Khi nhấn vào biểu tượng Flash Fill trong vùng dữ liệu đã gộp bằng công cụ này, sẽ có thêm một số tùy chọn khác như hình.

 • Undo Flash Fill: Thao tác undo đã kết hợp tất cả dữ liệu vào toàn bộ cột sau khi bạn nhấn Enter.
 • Accept suggestions: Sử dụng kết quả hợp nhất bằng công cụ Flash Fill của Excel cho các cột dữ liệu.
 • Chọn tất cả 6 ô trống: Số ô thay đổi tuỳ thuộc vào bảng dữ liệu. Bạn có thể chỉnh sửa những ô đó nếu cần thiết.
 • Sau khi tính năng Flash Fill cập nhật các ô dữ liệu, hãy chọn 22 ô đã tự động thay đổi. Đảo cấu trúc các câu trong đoạn văn.
 • Xem nhiều: 🤜  Viết lách là gì? Cách viết lách hay cho người mới bắt đầu

  Hướng dẫn gộp cột trong Excel bằng Flash Fill là một công cụ mạnh mẽ trong Excel giúp tự động gộp và chia nhỏ dữ liệu trong các cột khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc. Với Flash Fill, người dùng chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản và Excel sẽ tự động nhận diện mẫu dữ liệu và áp dụng cho các ô còn lại, giúp tạo ra kết quả chính xác và nhanh chóng.

  Cách sửa lỗi Excel không có Flash Fill

  Trong Excel, bạn có thể bật lại chức năng Flash Fill nếu nó đã bị mất do một số trường hợp. Theo mặc định, chức năng Flash Fill luôn có sẵn trong Excel.

  Bước 1:.

  Sau đó, bạn lựa chọn Lựa chọn trong giao diện Excel. Rồi nhấn vào Tập tin tại giao diện. Tiếp theo, bạn nhấn vào Tiên tiến để cấu hình các tùy chọn cho Excel.

  Cách sửa lỗi Excel không có Flash Fill bằng cách kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất của Microsoft Office, hoặc cài đặt lại tính năng Flash Fill trong Excel nếu nó đã bị vô hiệu hóa.

  Bước 2:.

  Bạn kiểm tra xem đã tích chọn vào 2 tùy chọn Kích hoạt Tự động hoàn chỉnh giá trị ô và Tự động điền nhanh tự động ở ngay phía dưới chưa. Nhìn tiếp sang nội dung bên cạnh tại nhóm Tùy chọn Chỉnh sửa.

  Để sử dụng Flash Fill và tự động điền dữ liệu khi sử dụng công cụ này, bạn chỉ cần chọn 2 tùy chọn sau: Nếu chưa chọn vào 2 tùy chọn này thì Flash Fill sẽ biến mất.

  Cách sửa lỗi Excel không có Flash Fill bằng cách kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất của Microsoft Office, hoặc cài đặt lại tính năng Flash Fill trong Excel nếu nó đã bị vô hiệu hóa.

  Tính năng kết hợp dữ liệu Flash Fill bên cạnh còn có nhiều tính năng khác như phân tách dữ liệu trong Excel, phân tách số từ chữ và số,…

  4. Xuống dòng sau khi gộp nhiều cột

  Khi dùng hàm dòng CHAR(10) để ngắt dòng, dữ liệu cũng có thể xuống dòng khi được gộp lại. Bạn có thể kết hợp với toán tử & hoặc hàm CONCATENATE cũng được.

  Kết hợp hàm CHAR(10) với toán tử &

  Bạn nhập công thức =A2&” ” &B2&” ” &C2 rồi nhấn Enter.

  Xem nhiều: 🤜  Dial Up là gì và cấu trúc cụm từ Dial Up trong câu Tiếng Anh

  Kết hợp hàm CHAR(10) với toán tử & trong ngôn ngữ lập trình cho phép ghép nối chuỗi và chèn ký tự xuống dòng trong cùng một biểu thức.

  Bấm vào nút Wrap Text để làm cho nội dung xuống dòng. Hãy nhớ điều chỉnh độ rộng của ô để phù hợp.

  Kết hợp hàm CHAR(10) với toán tử & trong ngôn ngữ lập trình cho phép ghép nối chuỗi và chèn ký tự xuống dòng trong cùng một biểu thức.

  Kết hợp hàm CHAR(10) với hàm CONCATENATE

  Sau đó nhấn tiếp vào Tự động xuống dòng để xuống dòng cho các nội dung. Rồi bạn nhập công thức =Kết hợp(A2, ký tự(10), B3, ký tự(10), C3) và nhấn Enter để cho kết quả gộp nội dung ở các cột.

  Kết hợp hàm CHAR(10) với hàm CONCATENATE giúp tạo ra một chuỗi mới bằng cách nối các chuỗi con lại với nhau, trong đó hàm CHAR(10) được sử dụng để thêm ký tự xuống dòng vào giữa các chuỗi con.

  5. Xóa cột gốc sau khi gộp trong Excel

  Sau khi đã làm như thế này trên ảnh, ví dụ, bạn muốn xóa cột 2 trong bảng gốc của Excel và sau đó gộp cột 2 gốc. Để làm như vậy, bạn có thể làm như sau: Sau khi xóa cột 2 trong bảng gốc của Excel, bạn có thể gộp cột 2 gốc theo cách sau: Lưu ý

  Để dán giá trị của cột C vào cột D, thêm một cột mới (cột D) vào bên cạnh cột đã được gộp (cột C), tô đen toàn bộ cột C, nhấn Ctrl + C, chuyển sang cột D, nhấp chuột phải, chọn Dán dưới dạng giá trị, thay vì dán công thức.

  Sau đó bạn xóa cả hai cột gốc (A và B), và cột C, thay đổi tên cột D là được.

  Video hướng dẫn gộp 2 cột Họ và Tên trên Excel

  Trên đây là hai phương pháp để kết hợp nội dung trong hai cột trên Excel thành một cột duy nhất, ví dụ như việc kết hợp cột Họ và cột Tên thành một cột duy nhất trong bài. Để sử dụng một hàm để kết hợp hai cột thành một cột duy nhất trên Excel, chúng ta cần nhớ tên hàm Concatenate. Tuy nhiên, để đơn giản hơn, người dùng có thể sử dụng toán tử & theo hướng dẫn trong bài.

  Xem nhiều: 🤜  Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

  Chúc các bạn thực hiện thành tựu!

  HomeTV

  HomeTV là kênh truyền hình giải trí tổng hợp thuộc TOP 20 kênh truyền hình có lượng khán giả xem cao nhất Việt Nam.

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You cannot copy content of this page