Phiếu đăng ký dự thi Sol Vàng Doanh Nhân

Doanh nhân điền đầy đủ thông tin và gửi yêu cầu đăng ký qua email của chương trình: solvangdoanhnhan@worldstarvn.com

MAT TRONG FOLDER _phieu dang ky du thi